COC is tevreden met de nieuwe onderwijs-cao

COC is tevreden met de maatregelen uit de nieuwe onderwijs-cao. ‘Die bestaat uit koopkrachtmaatregelen, omkaderingsmiddelen en andere maatregelen, die samen het lerarenberoep aantrekkelijker kunnen maken,’ zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van COC. 

Vanaf 1 september 2021 krijgen personeelsleden die digitale communicatie nodig hebben om hun taken uit te voeren, een internetvergoeding van 20 euro per maand. De scholen krijgen vanaf dan ook middelen om personeelsleden digitaal uit te rusten. ‘De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat er op dat vlak een inhaalbeweging nodig was,’ zegt Koen Van Kerkhoven. Vanaf 1 januari 2022 gaat de fietsvergoeding naar omhoog van 0,15 euro naar 0,21 euro per kilometer. ‘Ook dat is een inhaalbeweging ten opzichte van de Vlaamse ambtenaren.’

Voor COC zijn niet alleen die koopkrachtmaatregelen van belang. Koen Van Kerkhoven: ‘Wij vinden werkbaar werk in onderwijs minstens even belangrijk. De gekleurde middelen die de scholen vanaf 1 september krijgen ter ondersteuning van de kerntaak van de personeelsleden en de aanbevelingen rond deconnectie moeten daarvoor zorgen. De middelen om vakbondsafgevaardigden vrij te stellen versterken het lokale sociale overleg en verhogen de betrokkenheid en het medezeggenschap van het personeel bij het beleid van de school. Het extra budget voor aanvangsbegeleiding vanaf 1 januari 2021 kan ervoor zorgen dat minder starters het onderwijs verlaten, omdat ook voor hen de opdracht haalbaarder wordt.’ 

‘De onderhandelingen verliepen vaak moeizaam, maar COC is het kabinet van minister Weyts, het departement Onderwijs en Vorming, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen en het Overlegplatform Kleine Onderwijsverstrekkers dankbaar voor hun inspanningen en constructieve houding,’ besluit Koen Van Kerkhoven.

De tekst van de cao vind je hier.
COC maakt er ook een samenvatting van. 


Personalization