Schoonmaak in de vaccinatiecentra

Shutterstock

Ben je als schoonmaker actief in een vaccinatiecentrum? Het is dan belangrijk dat de preventiemaatregelen en de lonen correct worden toegepast. Net zoals op andere plaatsen is het schoonmaken van een vaccinatiecentrum een werk voor professionals! Goede schoonmaak zorgt voor veiligheid voor de bezoekers en zorgverleners. Dus schoonmakers verdienen respect en correcte behandeling!

Hoe werk je veilig?

Enkele aandachtspunten:

 • Ken je de preventiedienst en arbeidsarts? 
 • Heb je een jaarlijks medisch onderzoek gehad?
 • Heb je de risico-analyse of werkpostfiche gezien?
 • Heb je informatie gekregen over de procedures (bv. handhygiëne, gebruik handschoenen, enz.)
 • Heb je gepaste werkkledij, werkschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen?
 • Heb je uitleg gekregen over de gereedschappen en producten?
 • Heb je voldoende tijd om het werk te doen?
 • Weet je wie verantwoordelijk is voor wat?
 • Zijn er duidelijke afspraken over het omgaan met afval?
 • Weet je wat te doen bij een ongeval?

Dit zijn maar enkele punten. De werkgever moet jullie volledige instructies geven en instaan voor de veiligheid.

Op welk loon heb je recht?

Het loon voor schoonmaak in de gemedicaliseerde instellingen bedraagt 13,9880 € per uur (categorie 1B).

Daarnaast heb je recht op:

 • ARAB-vergoeding van 1,63 €/dag
 • Premies bij zaterdag- of zondagwerk
 • Vergoeding voor verplaatsingskosten
 • Vergoedingen bij verplaatsingen tussen werven

Het sociaal fonds voor de schoonmaak zorgt voor:

 • Aanvullende voordelen
 • Eindejaarspremie en syndicale premie
 • Verzekering voor ambulante gezondheidszorgen
 • Aanvullend pensioen

Lees de Minigids schoonmaak voor meer informatie over de lonen en voordelen in de sector schoonmaak (paritair comité nr. 121).

Contacteer het je ACV-vakbondsafgevaardigde of je secretariaat van ACV Voeding en Diensten bij al je vragen!

Personalization