Aangepaste draaiboeken en meer info over de noodopvang

Draaiboeken
Jullie zaten er al even op te wachten, maar nu zijn ze er eindelijk, de aangepaste draaiboeken. Ook het buitengewoon onderwijs is er dit keer in opgenomen. Je vindt de draaiboeken via Schooldirect en op de website van Onderwijs Vlaanderen. De belangrijkste wijzigingen hebben we ook opgenomen in onze veel gestelde vragen. Blijf ons volgen voor eventuele updates.
Noodopvang

Jullie stelden veel vragen over de organisatie van de (nood)opvang. Logisch, want er wordt veel verwacht van de scholen. We hebben dit voor jullie op de agenda gezet en zijn dan ook tevreden dat er nu een samenwerking kan opgestart worden met de lokale besturen, die daarvoor een financiering kunnen krijgen. 

De scholen zijn nu eerst aan zet. Schoolbesturen bekijken samen met het schoolteam of ze in staat zijn om naast het fysiek les geven en het organiseren van de aanlooplessen, ook nog andere kinderen op te vangen en hoe groot hun capaciteit daarvoor is. Als er problemen verwacht worden, kan de school een beroep doen op de lokale besturen die op hun beurt eventueel kunnen samenwerken met de andere partners. Dit kan ook de komende weken als de vraag naar opvang nog toeneemt.

De krachten worden zo gebundeld en dat is goed! Ook jouw school kan zich dus richten tot zijn lokaal bestuur. Aarzel niet! Jouw school blijft uiteraard wel betrokken voor de organisatie van het aanloopleren, ook als de opvang niet in de eigen schoollokalen gebeurt.

Ondertussen blijven we ook realistisch. We weten dat deze samenwerking niet overal voor een sluitende oplossing zal kunnen zorgen. We vinden het vooral belangrijk dat alles ook veilig verloopt. Uiteraard blijven we verder opvolgen hoe de noden van ouders verder evolueren en op welke manier scholen daar al dan niet aan kunnen tegemoet komen. We blijven jullie stem op het corona-overleg.

Het COV is er voor jou!

Blijf je met vragen zitten? Contacteer een dienstverlener op 02 244 37 30 of via cov.dienstbetoon@acv-csc.be. Onze inspraakbegeleiders zijn bereikbaar voor vragen over inspraak op je school. Hun gegevens vind je op onze dienstbetoon-pagina

Ben je VA en kreeg je een oproep om mee te doen aan onze bevraging? Vergeet dan niet om ze in te vullen. Samen met de vragen en bezorgdheden die we vanaf dag één van de coronamaatregelen binnen kregen, nemen we de resultaten van deze bevraging mee naar het corona-overleg.

Volg ons en deel onze posts op sociale media (Facebook, @hetCOV op Instagram en Twittter)

 

Personalization