Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Gevaarlijke producten

Let op je veiligheid en die van je collega's op de werkvloer!

Wees waakzaam bij gevaarlijke producten!

Schadelijke stoffen op de werkvloer kunnen grote gevolgen hebben voor je veiligheid en gezondheid. Denk aan brandwonden, huidirritaties, ademhalingsproblemen, ... Soms zijn de gevolgen niet meteen zichtbaar en duiken de klachten pas op na enkele jaren. Op deze pagina ontdek je hoe je je hiertegen beschermt.

FAQ gevaarlijke producten

More Info

Informatie en opleiding

De werkgever moet de leden van het Comité PB en de werknemers die mogelijk blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen de volgende informatie en eventuele opleiding geven (Codex Welzijn, art. VI.1-27):

  • De resultaten van de risicoanalyse;
  • Informatie over de gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats, zoals hun identiteit en de plaats waar ze zich bevinden, de risico’s voor de veiligheid en de gezondheid, de wettelijke grenswaarden en andere wettelijke bepalingen;
  • opleiding en informatie over de preventiemaatregelen om zichzelf en de andere werknemers te beschermen (collectieve maatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, hygiënische maatregelen, maatregelen om incidenten te voorkomen, …);
  • toegang tot elk veiligheidsinformatieblad;
  • het verslag van de metingen.

Deze informatie en opleiding wordt steeds aangepast aan gewijzigde omstandigheden.

Wanneer gewerkt wordt met kankerverwekkende, mutagene, voor de voortplanting gevaarlijke stoffen (reprotoxische stoffen) of hormoonontregelende stoffen dan moet iedere werknemer een individuele nota ontvangen waarin alle inlichtingen en instructies zijn opgenomen (Codex Welzijn, Art. VI.2-12).