Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

EFI: Informatiecategorieën

Welke economische en financiële informatie moet de ondernemingsraad ontvangen?

In de ondernemingsraad (OR) moet de werkgever deze economische en financiële informatie geven:

 • Basisinformatie
 • Jaarinformatie
 • Periodieke informatie
 • Occasionele informatie

Basisinformatie 

De basisinformatie wordt gecommuniceerd binnen de 2 maanden en uiterlijk besproken binnen de 4 maanden na de sociale verkiezingen.

Het gaat specifiek over deze informatie:

Jaarlijkse informatie

Wordt bezorgd en besproken binnen de drie maanden na het afsluiten van het boekjaar, en voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

De jaarlijkse informatie omvat:

 1. een verslag betreffende de actualisering van de basisinformatie
 2. de jaarrekeningen
 3. het beheersverslag van de raad van bestuur en het rekeningencertificeringsverslag van de revisor
 4. het beleid inzake het loon van bestuurders en bewindhebbers in beursgenoteerde ondernemingen en autonome overheidsbedrijven
 5. de verklaring over niet-financiële informatie in bepaalde grote ondernemingen en groepen van algemeen belang.

Let op: verduidelijk ook het innovatiebeleid van de onderneming in het bijzonder. Ook de sociale balans moet samen met de jaarrekeningen worden gecommuniceerd, maar maakt er geen deel van uit.

Periodieke of kwartaalinformatie

Omvat de resultaten van de voorbije drie maanden en de vooruitzichten. Deze informatie wordt ten minste om de drie maanden gegeven.

Je vermeld hierin:

 • het streefcijfer voor de voorbije periode
 • de bereikte cijfers in de voorbije periode?
 • de afwijkingen tussen de streefcijfers en de werkelijke cijfers
 • de streefcijfers voor de volgende periode?

Je geeft ook informatie over de afzet, de bestellingen, de markt, de productie, de productiviteit, de voorraden, de kosten, de tewerkstelling, het programma van de onderneming en de overheidshulp.  (KB EFI ’73, artikel 24)

Occasionele informatie

Wordt gegeven bij gebeurtenissen die een belangrijke impact kunnen hebben op de onderneming. Denk aan een brand, ramp, serieuze stoornis, staking, ... Ook bij belangrijke interne beslissingen moet occasioneel informatie gegeven worden. Bijvoorbeeld bij een sluiting en collectieve afdankingen of een fusie met een andere onderneming, een overname door een andere onderneming, nieuwe eigenaars, sluiting van een dochteronderneming, kapitaalverhoging, ... Indien mogelijk wordt informatie gegeven over de beslissing voordat ze wordt uitgevoerd. (KB EFI ’73, art 25).

Samen met deze informatie voorzie je commentaar over de mogelijke gevolgen die de gebeurtenis of de beslissing kan hebben voor de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming en voor de situatie van de werknemers. (KB EFI ’73, art 26)

Meer informatie