Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Overuren of overwerken

©Shutterstock

Als je meer dan 9 uur per dag of 40 uur per week werkt, ben je aan het overwerken. In vele sectoren ligt de weekgrens op 38 uur of lager.

Wat is overwerk?

In de meeste sectoren ligt de weekgrens op 38 uur of lager. Tenzij anders vastgelegd in een cao, ben je dus aan het overwerken als je bijvoorbeeld meer dan 9 uur per dag of 40 uur per week aan de slag bent.

Het overwerken geeft recht op overloon. In de meeste gevallen moet het met inhaalrust gecompenseerd worden.

De dag- en weekgrenzen mogen overschreden worden bij een abnormale verhoging van het werk op onvoorzienbare en onregelmatige ogenblikken. Voorwaarden:

 • voorafgaande toestemming van de vakbondsafvaardiging en arbeidsinspectie
 • werknemers minstens 24 uur op voorhand verwittigen door aanplakking 
 • zwangere werkneemsters mogen geen overuren doen

‘Vrijwillige overuren’

De wet betreffende wendbaar en werkbaar werk (5 maart 2017) voerde de zogenaamde ‘vrijwillige overuren’ in. Om je vrijwillig aan te bieden voor deze overuren moet je als werknemer, voorafgaand aan het presteren van deze uren, een geschreven overeenkomst sluiten met je werkgever.

Dat akkoord is 6 maanden geldig en kan worden vernieuwd in de mate waarin je als werknemer nog altijd wenst om deze overuren te presteren.

Bijkomend loon in plaats van inhaalrust?

Elke werknemer kan de inhaalrust van 91 overuren per kalenderjaar laten uitbetalen in plaats van deze effectief op te nemen. Dit is een keuzerecht voor de werknemer: de werkgever kan dit niet verplichten.

Pas je profiel aan en check hierna of er voor je sector een aparte regeling geldt: in sommige sectoren kunnen er meer dan 91 uren inhaalrust vervangen worden door bijkomend loon.

De zogenaamd 'vrijwillige overuren' moeten nooit ingehaald worden en geven dus recht op bijkomend loon.

 

More Info

 • Voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid kan je de Wegwijzer Sociale Wetgeving erop naslaan. Bestel de Wegwijzer.
 • Militant? 
  • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer.
  • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.

PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

De wettelijke arbeidsduur in de sector bedraagt 35 uur per week voor een voltijdse werknemer en dit gespreid over 5 dagen. 

 • Ofwel door wekelijks slechts 35 uur te werken.
 • Ofwel door 36 uur per week te presteren in ruil voor 6 extra verlofdagen. Deze laatste optie is misschien wel de meest interessante mogelijkheid. Je kan echter niet zelf kiezen. De werkgever beslist, maar in overleg met de vakbonden, voor één van deze stelsels.

Deeltijdse werknemers met contracten tot en met 24 uur hebben op eigen verzoek recht op de vierdagenweek.

Overuren

Als je overuren zou presteren, weet dan dat deze uren vanaf het 37ste uur aan 150% moeten worden betaald of gerecupereerd.

Voor alle arbeidsuren die worden geleverd na 18 uur moet 40% meer betaald worden m.b.t. de eerste 5 dagen van de week en 75% meer voor de zaterdag.

Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. In de winkel moet  minstens een equivalent van 4 voltijdse werknemers tewerkgesteld zijn (hierbij wordt de filiaalhouder buiten beschouwing gelaten).

Daarnaast moet de winkel open zijn tot 20 uur.

Ook deeltijdse werknemers hebben in bepaalde gevallen recht op overurentoeslag. Neem hiervoor contact op met je vakbondsafgevaardigde.

Zondagswerk

Werken op zondag is in principe niet toegelaten. De wetgeving laat echter een aantal uitzonderingen toe:

 • Winkels gelegen in de toeristische centra mogen jaarlijks tot 40 zondagen personeel tewerkstellen. Jaarlijks kunnen alle winkels drie  zondagen personeel laten werken. De werkgever moet wel toelating vragen bij het gemeentebestuur. Bovendien moet hij de sociale inspectie en de vakbondsafvaardiging inlichten.
 • Er kunnen ook nog 3 bijkomende koopzondagen worden voorzien. Hiervoor moet er echter eerst een akkoord op sector- of ondernemingsvlak worden bereikt. Indien er geen ondernemingsakkoord is, dan kan de werkgever  individuele akkoorden met de werknemers sluiten. Omdat ACV Puls ervan overtuigd is dat alle zondagwerk zoveel mogelijk moet worden beperkt, zijn we daar zeker geen voorstander van. Neem dus contact op met je ACV Puls-afgevaardigde of met de dienstverleners op het ACV Puls-secretariaat alvorens het met je werkgever op een akkoordje te gooien over zondagswerk.

Betaling

Voor wat de betaling van het zondagswerk betreft kun je het best contact opnemen met de ACV Puls-afgevaardigde of met het ACV Puls-secretariaat in je regio. Zij kunnen je meer uitleg verschaffen over de specifieke modaliteiten.

e-learning-AOV

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.