Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Overuren of overwerken

Alles over de gemiddelde wekelijkse en jaarlijkse arbeidstijd, uurroosters, weekendwerk en overuren.

Arbeidstijd en overuren

Hoe zit het met je arbeidstijd en uurrooster? Wat als je overuren maakt of weekendwerk doet?

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

More Info

 • Voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid kan je de Wegwijzer Sociale Wetgeving erop naslaan. Bestel de Wegwijzer.
 • Militant? 
  • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer.
  • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

Arbeidsduur
 • De wettelijke arbeidsduur in de sector bedraagt 35 uur per week voor een voltijdse werknemer en dit gespreid over 5 dagen:
  • Ofwel door wekelijks slechts 35 uur te werken.
  • Ofwel door 36 uur per week te presteren in ruil voor 6 extra verlofdagen (ADV). Deze laatste optie is misschien wel de meest interessante mogelijkheid. Je kan echter niet zelf kiezen. De werkgever beslist, maar in overleg met de vakbonden, voor één van deze stelsels.
  • ADV staat voor ArbeidsDuurVermindering. Als je meer dan 35 uur per week werkt heb je recht op ADV-dagen. Een voltijdse medewerker ontvangt namelijk een vast maandloon gebaseerd op prestaties van 35u/week. Wanneer je op weekbasis 36u ingepland bent, wil dit zeggen dat je voor 1u/week geen loon ontvangt. Om dit te compenseren werd het principe van ADV-dagen ingeroepen.
 • Deeltijdse werknemers met contracten tot en met 24 uur hebben op eigen verzoek recht op de vierdagenweek.
Overuren
 • Het is in sommige gevallen toegelaten om overuren te presteren. Overuren zijn in principe uren die gepresteerd worden boven de 9 uur/dag of 39 uur/week. In principe geven deze uren aanleiding tot de betaling van overloon en tot de toekenning van inhaalrust.
 • Het is voor de werknemer ook mogelijk om vrijwillig overuren te presteren. Hiervoor moet je een geschreven overeenkomst sluiten met de werkgever. Deze overeenkomst is zes maanden geldig en kan vernieuwd worden.
 • Eenmaal het akkoord is gesloten, zal de werkgever aan de werknemer kunnen vragen om deze overuren te presteren wanneer nodig. De maximale grens van 11 uren per dag en 50 uren per week zal niet kunnen worden overschreden.
 • De werknemer zal per kalenderjaar tot 120 vrijwillige overuren kunnen presteren die aanleiding geven tot de betaling van overloon, 50% voor de uren gepresteerd in de week en 100% voor de uren gepresteerd op zondagen en feestdagen, maar zij zullen geen aanleiding geven tot inhaalrust.
Zondagswerk, toeristische zones
 • In de distrubitiesector is het toegelaten om prestaties te leveren op zondag. De werknemers kunnen de gehele zondag worden tewerkgesteld in bv. de beenhouwerijen, de bakkerijen en de banketbakkerijen, de voedingswinkels die minder dan vijf werknemers per winkel in dienst hebben, de dagbladondernemingen, ondernemingen die brandstof of olie- voor autovoertuigen in ’t klein verkopen, de tabakswinkels, de winkels van natuurlijke bloemen.  Ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen (manifestaties, braderie, …) kan er op drie zondagen gepresteerd worden. Dit kan onder bepaalde voorwaarden aangevuld worden met 3 bijkomende dagen. 
 • In toeristische centra, kuuroorden en badplaatsen zijn andere regelingen van toepassing.
 • Voor later werken, zondagen, etc. zijn er vaak bedrijfseigen systemen opgericht. In winkels met meer dan vier voltijdse verkopers en die toegankelijk zijn voor het publiek tot 20 uur, is er een toeslag van 40% voor prestaties na 18 uur (75% op weekenddagen). Voor verdere vragen neem je best contact op met het ACV Puls secretariaat van je woonplaats
 • Onder bepaalde voorwaarden hebben deeltijdse werknemers ook recht op een overurentoeslag. Kort gezegd komt het erop neer dat alle bijkomende uren die in de loop van de maand worden verricht, met 50% overloon worden betaald. Toch bestaat er een verschil in het recht op overloon tussen deeltijdse medewerkers met een vast uurrooster en deeltijdse medewerkers met een variabel uurrooster.
  • Voor deeltijdse medewerkers met een vast uurrooster zullen de eerste twaalf uren van iedere kalendermaand geen recht geven op overloon. Het gaat dan om meeruren. Meeruren kan je ofwel recupereren ofwel laten uitbetalen maar geven geen recht op een toeslag van 50%. Indien je kiest voor recuperatie moet je dit wel doen binnen de 12 maanden na het eind van het kwartaal waarin je de bijkomende uren hebt gepresteerd. Nadien worden ze automatisch uitbetaald.
  • Voor deeltijdse medewerkers met een variabel uurrooster zal er slechts recht op overloon ontstaan vanaf het moment dat men meer dan 42 uren op kwartaalbasis heeft gepresteerd boven je gemiddelde arbeidsduur.
Vrije weekends
 • Elke werknemer heeft recht op 8 vrije weekends bovenop de weekends die in de vakantie vallen.  Je mag je vrij weekend wel niet combineren met een andere vrije dag in die week. Je verplaatst dus eigenlijk je vrije dag naar het weekend.
 • De opname van de vrije weekends gebeurt in onderling overleg met je leidinggevende, die niet willekeurig kan weigeren.
 • Deze maatregel is niet van toepassing:
  • tijdens de maanden juli, augustus en december;
  • op weekends welke volgen op een feestdag op vrijdag of welke voorafgaan aan een feestdag op maandag.
Pauze
 • In PC 202 zijn geen specifieke afspraken gemaakt over het opnemen van pauzes. De enige afspraak in de sector die hier moet worden nageleefd, is er één die zegt dat onderbroken uurroosters (bv. ’s morgens prestatie van 6u tot 10u, en in de namiddag prestaties van 14 uur tot 18 uur) verboden zijn.
 • In de arbeidswet staat dat werknemers niet gedurende langer dan 6 uur aan een stuk mogen werken. Dat betekent dat een pauze moet worden ingelast indien je meer dan 6u gepland staat.
 • Meestal zijn in je arbeidsreglement betere afspraken gemaakt over het nemen van pauzes. Neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of als er geen vakbond aanwezig is op de onderneming met je ACV PULS contactpersoon, als je vragen hebt over het nemen van pauze in je onderneming.
Arbeidstijdregistratie
 • In navolging van het sectoraal akkoord 2019-2020 verbinden werkgevers er zich toe om dit onderwerp, voor zover dit nog niet is gebeurd, op de agenda van de ondernemingen te plaatsen om een passende oplossing te vinden voor de situatie van de onderneming.