Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
e-learning-AOV

Overuren of overwerken

©Shutterstock

Als je meer dan 9 uur per dag of 40 uur per week werkt, ben je aan het overwerken. In vele sectoren ligt de weekgrens op 38 uur of lager.

Wat is overwerk?

In de meeste sectoren ligt de weekgrens op 38 uur of lager. Tenzij anders vastgelegd in een cao, ben je dus aan het overwerken als je bijvoorbeeld meer dan 9 uur per dag of 40 uur per week aan de slag bent.

Het overwerken geeft recht op overloon. In de meeste gevallen moet het met inhaalrust gecompenseerd worden.

De dag- en weekgrenzen mogen overschreden worden bij een abnormale verhoging van het werk op onvoorzienbare en onregelmatige ogenblikken. Voorwaarden:

 • voorafgaande toestemming van de vakbondsafvaardiging en arbeidsinspectie
 • werknemers minstens 24 uur op voorhand verwittigen door aanplakking 
 • zwangere werkneemsters mogen geen overuren doen

‘Vrijwillige overuren’

De wet betreffende wendbaar en werkbaar werk (5 maart 2017) voerde de zogenaamde ‘vrijwillige overuren’ in. Om je vrijwillig aan te bieden voor deze overuren moet je als werknemer, voorafgaand aan het presteren van deze uren, een geschreven overeenkomst sluiten met je werkgever.

Dat akkoord is 6 maanden geldig en kan worden vernieuwd in de mate waarin je als werknemer nog altijd wenst om deze overuren te presteren.

Bijkomend loon in plaats van inhaalrust?

Elke werknemer kan de inhaalrust van 91 overuren per kalenderjaar laten uitbetalen in plaats van deze effectief op te nemen. Dit is een keuzerecht voor de werknemer: de werkgever kan dit niet verplichten.

Pas je profiel aan en check hierna of er voor je sector een aparte regeling geldt: in sommige sectoren kunnen er meer dan 91 uren inhaalrust vervangen worden door bijkomend loon.

De zogenaamd 'vrijwillige overuren' moeten nooit ingehaald worden en geven dus recht op bijkomend loon.

 

More Info

 • Voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid kan je de Wegwijzer Sociale Wetgeving erop naslaan. Bestel de Wegwijzer.
 • Militant? 
  • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer.
  • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.

PC 311-Grote kleinhandelszaken

Wekelijkse werkuren
 • Je arbeidsduur wordt per week gemeten: in PC 311 werkt een voltijdse bediende standaard 35u per week.
  • De werkgever kan er in overleg voor kiezen om hier binnen bepaalde grenzen van af te wijken. De ene week wat meer, de andere wat minder, zolang op trimester of jaarbasis het gemiddelde van 35u maar gerespecteerd wordt. In elk geval blijven een aantal limieten van toepassing.
  • Mits een akkoord (cao) in onderneming kan er 3 maanden op het jaar 40 uur per week gewerkt worden en de rest van het jaar 36 uur per week. Dan hebben de voltijdse werknemers recht op 12 compensatiedagen (ADV)
  • Je leest in het arbeidsreglement welk systeem in jouw onderneming van toepassing is. Meer weten over welke flexibiliteit toegelaten is? Welke procedure moet je werkgever volgen om dit systeem in te voeren? Neem contact met ons op.
 • In een aantal ondernemingen wordt nog 36 uur per week gewerkt.
  • In die bedrijven worden jaarlijks 6 compensatiedagen (ADV) toegekend. 
 • De prestaties worden gespreid over maximaal vijf dagen per week. Dat betekent dat je buiten de zondag wekelijks nog recht hebt op een andere vrije dag.
 • Er moet minstens drie uur per dag ononderbroken gewerkt worden.
 • Tussen twee arbeidsprestaties is een minimale rustperiode van 12 uren voorzien.
 • Minimale dagelijkse arbeidsduur: De werknemers met 4 jaar dienst in de onderneming hebben recht op een minimale arbeidsduur van 4 uur . Voor wie nog geen 4 jaar dienst heeft bedraagt de minimale dagelijkse arbeidsduur 3 uur.

Deeltijds werkenden

 • Deeltijdse werknemers moeten een contract hebben van minstens 18 uur. Op deze algemene regel zijn enkele uitzonderingen, maar het aantal kleine contracten is per bedrijf beperkt. Een aparte collectieve arbeidsovereenkomst (cao) regelt dit.
  Werknemers met een arbeidsovereenkomst van 24 uur of minder hebben het recht om in een vierdagenweek te werken.
 • Werk je al meer dan 4 jaar voor dezelfde firma dan mag vragen om minstens 4 uur per dag te werken.
 • Werknemers met een arbeidsovereenkomst van 24 uur of minder hebben het recht om in een vierdagenweek te werken.
Overuren
 • Overuren worden gepresteerd als je per dag meer dan negen of per week meer dan 36 uur werkt. Op dat moment moet de werkgever je een overurentoeslag betalen van 50%. Op zondag moet er bij het presteren van overuren zelfs 100% toeslag worden betaald.
 • Overuren geven ook recht op inhaalrust. Dat betekent dat je een dag waarop je normaal moet gaan werken, thuis mag blijven. 
 • Onder bepaalde voorwaarden hebben deeltijdse werknemers ook recht op een overurentoeslag.
Uurroosters
 • De variabele uurroosters moeten ten minste 3 weken op voorhand worden meegedeeld.
 • Enkel met een voorafgaand akkoord van de werknemer mogen de uurroosters in deze periode nog gewijzigd worden.
Arbeidstijdsregistratie
 • Er zijn geen afspraken in de sector over tijdsregistratie. Het zou kunnen dat er in jouw onderneming wel afspraken zijn over een systeem om de uren bij te houden. Je kan ook je ACV PULS contactpersoon contacteren als je hierover nog vragen hebt.
 • Vakbonden en werkgevers verbinden er zich ertoe om het registreren van arbeidsprestaties te onderzoeken, en indien dit nog niet gebeurde, de invoering ervan te overwegen en dit in het licht van een correcte toepassing van de arbeidswetgeving zonder daarbij een afbreuk te willen doen aan de rol van de sociale overlegorganen binnen het bedrijf. Let op: dit is slechts een aanbeveling, geen verplichting.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.