Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
e-learning-AOV

Overuren of overwerken

©Shutterstock

Als je meer dan 9 uur per dag of 40 uur per week werkt, ben je aan het overwerken. In vele sectoren ligt de weekgrens op 38 uur of lager.

Wat is overwerk?

In de meeste sectoren ligt de weekgrens op 38 uur of lager. Tenzij anders vastgelegd in een cao, ben je dus aan het overwerken als je bijvoorbeeld meer dan 9 uur per dag of 40 uur per week aan de slag bent.

Het overwerken geeft recht op overloon. In de meeste gevallen moet het met inhaalrust gecompenseerd worden.

De dag- en weekgrenzen mogen overschreden worden bij een abnormale verhoging van het werk op onvoorzienbare en onregelmatige ogenblikken. Voorwaarden:

 • voorafgaande toestemming van de vakbondsafvaardiging en arbeidsinspectie
 • werknemers minstens 24 uur op voorhand verwittigen door aanplakking 
 • zwangere werkneemsters mogen geen overuren doen

‘Vrijwillige overuren’

De wet betreffende wendbaar en werkbaar werk (5 maart 2017) voerde de zogenaamde ‘vrijwillige overuren’ in. Om je vrijwillig aan te bieden voor deze overuren moet je als werknemer, voorafgaand aan het presteren van deze uren, een geschreven overeenkomst sluiten met je werkgever.

Dat akkoord is 6 maanden geldig en kan worden vernieuwd in de mate waarin je als werknemer nog altijd wenst om deze overuren te presteren.

Bijkomend loon in plaats van inhaalrust?

Elke werknemer kan de inhaalrust van 91 overuren per kalenderjaar laten uitbetalen in plaats van deze effectief op te nemen. Dit is een keuzerecht voor de werknemer: de werkgever kan dit niet verplichten.

Pas je profiel aan en check hierna of er voor je sector een aparte regeling geldt: in sommige sectoren kunnen er meer dan 91 uren inhaalrust vervangen worden door bijkomend loon.

De zogenaamd 'vrijwillige overuren' moeten nooit ingehaald worden en geven dus recht op bijkomend loon.

 

More Info

 • Voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid kan je de Wegwijzer Sociale Wetgeving erop naslaan. Bestel de Wegwijzer.
 • Militant? 
  • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer.
  • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.

PC 306-Verzekeringen

Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur
 • De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in de sector bedraagt 35 uur.
 • Het verschil tussen de effectieve arbeidsduur in een onderneming en de conventionele arbeidsduur (35 uur) wordt gecompenseerd door verlofdagen volgens de gelijkwaardigheidsformule.
  • Concreet: 10 minuten meerprestatie worden gelijkgesteld wordt met 1 compenserende verlofdag.
  • Bv. wanneer de arbeidsduur 36 uur 10 bedraagt, zal deze aangevuld worden met 7 verlofdagen.
 • De regeling van toepassing per onderneming, moet opgenomen worden/zijn in het Arbeidsreglement van de onderneming.
  • Ondernemingen kunnen ook andere vormen van arbeidsorganisatie opnemen in hun arbeidsreglement (bv. 9 dagen op 10 werken).
  • Voor welbepaalde diensten (bv. IT-diensten) en in welbepaalde omstandigheden kan men van de normaal geldende uurregeling in een onderneming afwijken.
  • Hierbij kan dan, na een akkoord hierover met de vakbondsafvaardiging in je bedrijf, maximaal 5 uur per week minder of meer gewerkt worden dan de normale arbeidsduur per week en maximum 2 uur korter of langer per dag met een maximum van 9 uur per dag en tot maximum 18 uur.
  • Alternatieve uurroosters zijn ook mogelijk voor diensten die in contact staan met de klant waarbij gewerkt kan worden op weekdagen tussen 8 en 20 uur en op zaterdagen tussen 8 uur en 13 uur. Ook deze uurregelingen moeten teruggevonden worden in het arbeidsreglement van de onderneming.
Avondwerk en zondagsarbeid
 • In heel specifieke omstandigheden en na akkoord met alle vakbonden in je bedrijf kan er sinds kort ook sprake zijn van laatavondwerk en zondagsarbeid.

Neem contact op met je vakbondsafgevaardigden voor meer informatie over de concrete regelingen inzake arbeidsduur in jouw onderneming.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.