Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
e-learning-AOV

Overuren of overwerken

©Shutterstock

Als je meer dan 9 uur per dag of 40 uur per week werkt, ben je aan het overwerken. In vele sectoren ligt de weekgrens op 38 uur of lager.

Wat is overwerk?

In de meeste sectoren ligt de weekgrens op 38 uur of lager. Tenzij anders vastgelegd in een cao, ben je dus aan het overwerken als je bijvoorbeeld meer dan 9 uur per dag of 40 uur per week aan de slag bent.

Het overwerken geeft recht op overloon. In de meeste gevallen moet het met inhaalrust gecompenseerd worden.

De dag- en weekgrenzen mogen overschreden worden bij een abnormale verhoging van het werk op onvoorzienbare en onregelmatige ogenblikken. Voorwaarden:

 • voorafgaande toestemming van de vakbondsafvaardiging en arbeidsinspectie
 • werknemers minstens 24 uur op voorhand verwittigen door aanplakking 
 • zwangere werkneemsters mogen geen overuren doen

‘Vrijwillige overuren’

De wet betreffende wendbaar en werkbaar werk (5 maart 2017) voerde de zogenaamde ‘vrijwillige overuren’ in. Om je vrijwillig aan te bieden voor deze overuren moet je als werknemer, voorafgaand aan het presteren van deze uren, een geschreven overeenkomst sluiten met je werkgever.

Dat akkoord is 6 maanden geldig en kan worden vernieuwd in de mate waarin je als werknemer nog altijd wenst om deze overuren te presteren.

Bijkomend loon in plaats van inhaalrust?

Elke werknemer kan de inhaalrust van 91 overuren per kalenderjaar laten uitbetalen in plaats van deze effectief op te nemen. Dit is een keuzerecht voor de werknemer: de werkgever kan dit niet verplichten.

Pas je profiel aan en check hierna of er voor je sector een aparte regeling geldt: in sommige sectoren kunnen er meer dan 91 uren inhaalrust vervangen worden door bijkomend loon.

De zogenaamd 'vrijwillige overuren' moeten nooit ingehaald worden en geven dus recht op bijkomend loon.

 

More Info

 • Voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid kan je de Wegwijzer Sociale Wetgeving erop naslaan. Bestel de Wegwijzer.
 • Militant? 
  • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer.
  • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.

PC 226 - Internationale handel, vervoer en logistiek

37 urenweek
 • Sinds 1 januari 2000 is er in de sector een 37-urenweek. De onderneming werkt 37 uren effectief of bepaalt in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op ondernemingsniveau dat er gemiddeld 37 uur per week gewerkt wordt via één van volgende situaties:
  • Ofwel 38 uur effectief werken met 6 ADV-dagen
  • Ofwel 39 uur effectief werken met 12 ADV-dagen
  • Ofwel 40 uur effectief werken met 18 of 19 ADV-dagen
 • Dit kon de onderneming in 2000 gedaan hebben, of nu nog steeds bepalen via ondernemings-cao.
 • De onderneming kon op 1/1/2000 een bepaling in het arbeidsreglement voorzien hebben:
  • om de effectieve wekelijkse arbeidsduur te verlagen tot 37 uur effectief per week
  • of voorzien hebben in de toekenning van een halve compensatiedag per maand (met andere woorden: een gemiddelde verlaging naar 37 uren per week door het hanteren van een effectieve wekelijkse arbeidsduur van 38 uren met toekenning van 6 ADV-dagen).
 • Het is niet mogelijk dat een onderneming (zonder kleine flexibiliteit, grote flexibiliteit, nieuwe arbeidsregelingen) bv. nu nog 38 uur of 39 uur effectief per week werkt zonder toekenning van ADV-dagen.
Overuren
 • Overuren zijn er vanaf het 38e uur of de hogere weekgrens in een uurrooster met arbeidsduurverminderingsdagen. De toeslag wordt pas vanaf het 39e uur betaald met compensatie of 50% toeslag.

Hoe wordt dit berekend?

 • Als er een vorm van tijdsregistratie (bv. prikklok) in je bedrijf is, dan krijg je overloon voor exact de tijd die je overwerkt. Dus in minuten.
 • Als er geen tijdsregistratie in het bedrijf is, dan is er afronding naar elk begonnen halfuur.
 • Overuren op zondag geven recht op een toeslag van 100% naast de gewone wedde.
Afwijkende arbeidsregimes
 • In principe werken bedienden in het PC 226 enkel overdag, van maandag tot en met vrijdag. Elke afwijking hiervan moet op bedrijfsvlak worden overlegd en in een collectieve arbeidsovereenkomst worden gegoten.
 • Dat betekent dat men voor zaterdagwerk, zondagwerk, nachtwerk, ploegenwerk, de 'vroege', de 'late' enzovoort, moet voorzien in een bijzondere toeslag die onderhandeld moet worden op ondernemingsvlak.
 • Wordt dit in je bedrijf niet toegepast, aarzel dan niet om, vrijblijvend, een ACV Puls-secretariaat te contacteren.

Meer info? Contacteer je vakbondsafgevaardigde of neem contact op met een van onze ACV Puls-secretariaten

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.