Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Verlof openbare sector

Elke personeelslid van de openbare sector heeft recht op een aantal verlofdagen per jaar. Check deze pagina om meer te weten over de verlofregeling in jouw openbare dienst.

Neem verlof als personeelslid van de openbare sector

Elk personeelslid van de openbare sector heeft recht op een aantal verlofdagen per jaar. De verlofregelingen verschillen per sector. Kies eerst hieronder je sector om de informatie over verlof in jouw sector te bekijken (Klik onder "Maak van deze website jouw website" op "Ik kies mijn regio en mijn sector" 👇).

Je kan ook alle informatie nalezen in het ACV-vakantieboekje.

More Info

Als je aangemeld bent of je sector aangegeven hebt, zie je hieronder meer info over de verlofregeling in jouw sector.

PC Lokale en regionale besturen

Verlof bij de lokale en regionale besturen

Statutairen
De opbouw van je vakantierechten
gebeurt op basis van je prestaties bij je werkgever tijdens datzelfde jaar. Je komt bijvoorbeeld op 1 mei in dienst bij een werkgever die 35 dagen vakantie aanbiedt. Je zal dat jaar – ongeacht je eerdere werk – 23 dagen betaalde vakantie (8/12e van 35 dagen) krijgen. 

Dat heeft wel tot gevolg dat wanneer je uit dienst gaat, er geen betaling van vertrekvakantiegeld is. Mocht je dus ooit overstappen naar een job waar het privĂ©vakantiestelsel van toepassing is, dan moet je dus van nul terug je rechten opbouwen. 

Contractuelen
De opbouw van je vakantierechten
gebeurt in principe op basis van je prestaties tijdens het jaar voordien. De werkgever bij wie je toen in dienst was, is verplicht om die vakantierechten te betalen bij uitdiensttreding. Dat heet het vertrekvakantiegeld. 

Als je gaat werken bij een nieuwe werkgever gebeurt er een - aan de hand van een vakantieattest - een verrekening met dat vertrekvakantiegeld zodat je betaald verlof kan nemen bij je nieuwe werkgever. Als je meer loon verdient, zal je nieuwe werkgever dat bijpassen. Als je minder verdient, zal je vertrekvakantiegeld overhouden. 

De besturen zijn in principe vrij om te beslissen hoe ze de vakantierechten van hun contractuele personeelsleden laten opbouwen. Hierboven hebben we de meest voorkomende situatie geschetst, maar het is dus evengoed mogelijk dat het publiek vakantiestelsel (waarbij alle vakantierechten worden vastgesteld op basis van de tewerkstelling tijdens het jaar zelf) van toepassing gemaakt wordt voor het contractueel personeel of dat men ervoor kiest om ook de bijkomende vakantiedagen op te bouwen op basis van de prestaties tijdens het vorige jaar. Informeer je bij indiensttreding dus goed over de plaatselijke regeling.  

Belangrijk om te weten:
  • Periodes met recht op een uitkering in het kader van de ziekte- en invaliditeitsuitkering, van disponibiliteit wegens ziekte of wegens ambtsontheffing, worden gelijkgesteld met periodes met recht op salaris. Het aantal vakantiedagen wordt in dat geval dus niet verminderd. Meestal wordt dat wel beperkt tot de eerste twaalf maanden afwezigheid. 
  • Als het personeelslid ziek wordt vóór de aanvang van een vakantiedag of een vakantieperiode, dan wordt de vakantie opgeschort en kunnen die dagen later opgenomen worden. Dat geldt in vele gevallen niet wanneer het statutaire personeelslid ziek wordt tijdens de vakantie of voor contractuele personeelsleden die in de plaatselijke rechtspositieregeling op dat vlak gelijkgesteld worden met statutairen. 

    Er is wel een algemene uitzondering: Als het personeelslid tijdens zijn vakantie opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan wordt in elk geval de vakantie opgeschort vanaf de eerste dag van de ziekenhuisopname. 
  • Bij vermindering van de prestaties, zoals bij de overgang van voltijds naar deeltijds, wordt het aantal vakantiedagen evenredig verminderd.

    Voorbeeld: Een contractueel personeelslid dat in het vakantiedienstjaar voltijds werkte en recht had op 30 vakantiedagen en dat op 1 januari halftijds gaat werken, krijgt in het vakantiejaar slechts 15 dagen vakantie. De resterende 15 dagen worden uitbetaald. Dat is het zogenaamde “vertrekvakantiegeld”

Kan mijn verlof zomaar geweigerd worden?

Je hebt recht op minstens twee weken aaneensluitend verlof per jaar. De regels om verlof aan te vragen zijn opgenomen in het arbeidsreglement. Doorgaans moet je een snipperdag twee dagen op voorhand aanvragen en een langere verlofperiode minstens een week vooraf. Het kan ook zijn dat er voorrangsregels opgenomen worden in het arbeidsreglement of dat er een spreiding van verlof opgelegd is. 

De werkgever mag een verlofaanvraag gemotiveerd weigeren. Als werknemer kies je altijd zelf wanneer je je verlof dan wel neemt. De werkgever mag onder geen beding de verlofdagen zelf inplannen.

Meer weten?

button-contactformulier
button-contacteer-ons

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.