Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Tucht in de openbare sector

Bega je fouten bij de uitoefening van je job of voer je je beroepsplicht niet uit, dan kan dat leiden tot een tuchtprocedure. Die verschilt per sector.

More Info

Als je aangemeld bent of je sector aangegeven hebt, zie je hieronder meer info over de tuchtregeling in jouw sector.

PC Politie

Welke tuchtstraffen zijn er?

De lichte tuchtstraffen zijn:

  • waarschuwing
  • blaam
De zware tuchtstraffen zijn:
  • inhouding van de wedde
  • schorsing (maximaal drie maanden)
  • terugzetting in weddeschaal
  • ontslag
  • afzetting

Hoe verloopt de procedure?

Eerst moet de tuchtoverheid vaststellen of de feiten een tuchtvergrijp zijn en of ze tot een procedure moeten leiden. Als het onderzoek uitgewezen heeft dat de feiten een tuchtvergrijp zijn, wordt de tuchtprocedure ingeleid. Je mag je verdedigen of laten verdedigen. 

Welke bijstand verleent ACV Politie? 
Je kan in beroep gaan tegen de opgelegde straf. ACV Politie beschikt over een aantal tuchtpleiters en -deskundigen. Afhankelijk van de ernst van de ten laste gelegde feiten kan er zelfs beroep gedaan worden op een advocaat. Bezorg ons zo snel mogelijk alle informatie zodat we op tijd de juiste stappen kunnen ondernemen. 

 De volledige wetgeving over tucht bij de politie vind je in het tuchtstatuut

Meer weten?

button-contactformulier
button-contacteer-ons