Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Pensioen

 

De informatie hieronder geldt algemeen voor de openbare sector. De wetgeving per dienst of deelsector kan daarvan afwijken.

Wil je informatie op maat zien? Log dan in of vul je sector in (helemaal bovenaan bij "mijn sector").

PC Lokale en regionale besturen

Wanneer kan ik op pensioen?

Pensioen is mogelijk vanaf de pensioenleeftijd of onder de voorwaarden van vervroegd pensioen. De pensioenleeftijd is 65 jaar, vanaf 2025 66 jaar en vanaf 2030 67 jaar. Vervroegd pensioen is afhankelijk van je leeftijd en van het aantal loopbaanjaren.

Het onderstaand schema bevat de loopbaanduur die vereist is in een bepaald jaar en vanaf een bepaalde leeftijd. Voldoe je aan die voorwaarden, dan kan je met (vervroegd) pensioen.

 Leeftijd 60 j. 60,5 j. 61  61,5  62  62,5  63  64
Jaren die je moet gewerkt hebben
voor vervroegd pensioen in 2018
 43 j.  43 j. 42 j.  42 j.  42 j.  42 j.   41 j. 41 j. 
Jaren die je moet gewerkt hebben
voor vervroegd pensioen in 2019
 44 j. 44 j.  43 j.  43 j.  43 j.   43 j. 42 j.  42 j. 

 

Bijvoorbeeld: Je wordt 60 jaar in 2020. Op dat moment moet je 44 jaar gewerkt hebben om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Stel dat je maar 41 loopbaanjaren kunt bewijzen, dan kan je niet met vervroegd pensioen. Pas op je 62e zal je aan de voorwaarden voldoen. Dan kan je een loopbaan van 43 jaar bewijzen.

Er bestaan heel wat uitzonderingen op het schema. Zo zijn er uitzonderingen voor wie geboren is vóór 1962 en voor wie een voordelige pensioenbreuk heeft. Houd ook rekening met de ‘vier maanden’-regel: onvolledige kalenderjaren met minstens vier volle maanden pensioenrechten tellen voor één jaar.

De Federale Pensioendienst (FPD) heeft al je vroegste pensioendatum berekend. Die datum is raadpleegbaar op My Pension. Wens je verder advies of nazicht, neem dan contact op met onze vakbondsconsulenten.

Aanvullend pensioen voor contractuelen bij de lokale besturen

Door een sectoraal akkoord beschikken de meeste lokale besturen in Vlaanderen sinds 2010 over een aanvullende pensioenregeling. De meeste contractuelen zijn er daardoor aangesloten zijn bij een stelsel. De bijdragen blijven er aanvankelijk vaak wel bescheiden: tussen de 1% en 2% van het loon wordt door de werkgever in het spaarvarken van de werknemers gestopt. Slechts voor 1 op 10 wordt meer dan 2% gespaard. Tot die kopgroep behoren de meeste besturen die zijn aangesloten bij het pensioenfonds van het Provinciebestuur van Antwerpen en dat van het Provinciebestuur van Limburg.

Ruim zestig procent van de contractuelen bij de lokale besturen zijn aangesloten bij het stelsel PPO-VVSG, maar daar liggen de bijdragen meestal lager. Sinds 2020 worden de lokale werkgevers aangemoedigd om te evolueren naar een bijdrage van minstens 2% en voor 2021 komt de lat op 3% te liggen. Werkgevers die deze grenzen bereiken voor al hun contractuele personeelsleden kunnen hun bijdragen voor maximaal de helft in mindering brengen van de pensioenbijdragen die ze moeten betalen voor hun statutaire personeelsleden. In het sectoraal akkoord 2020 werd uiteindelijk een minimumbijdrage overeengekomen van 2,5% van het loon. 

Als je werkgever bijdraagt voor je aanvullend pensioen ontvang je jaarlijks een pensioenfiche. Je kan de evolutie van je aanvullend pensioen opvolgen op My Pension.

Meer weten?

button-contactformulier
button-contacteer-ons