Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Evaluatie in de openbare sector

De evaluatie is van belang voor het verloop van de loopbaan. De regeling verschilt naar gelang de sector of werkgever.

Binnenkort een evaluatie? 5 tips!

 1. Bereid je op tijd voor
  Maak voor jezelf een lijstje met punten die waarschijnlijk aan bod zullen komen tijdens het evaluatiegesprek. Wat zijn de punten die je verantwoordelijke waarschijnlijk zal aanbrengen? Wat zijn je sterke punten waarmee je je positieve inzet onder de aandacht kan brengen? Zijn er problemen of spanningen geweest? Hoe zal je erop reageren als je verantwoordelijke die situaties aanbrengt? 

 2. Vertel over je ambities
  Vertel tijdens het gesprek over je ambities. Zo weet je ook hoe je verantwoordelijke erover denkt.

 3. Luister aandachtig
  Luister goed naar wat je baas zegt en neem die zaken ook mee. Als je het ergens niet mee eens bent, reageer dan op de inhoud van wat er gezegd wordt en "speel niet op de man". Zorg ervoor dat het gesprek in een rustige sfeer verloopt, zonder verwijten of ruzie. Dat speelt alleen in je nadeel. 

 4. Laat weten wat er beter kan
  Maak een lijstje van problemen die je ondervindt tijdens je job en wat de oorzaken zijn. Heb je een gebrek aan middelen, uitleg of vorming? Dit is het moment om aan te kaarten wat er zou kunnen verbeteren zodat je je job beter kunt uitoefenen. 

 5. Maak afspraken
  Zorg dat de afspraken aan het einde van het gesprek duidelijk zijn. 
Als je aangemeld bent of je sector aangegeven hebt, zie je hieronder meer info over de evaluatieprocedures in jouw sector.

PC Politie

Hoe vaak word ik geëvalueerd?

De evaluatie gebeurt om de twee jaar. 

Tijdens die periode van twee jaar, de "evaluatieperiode ", vindt er geen andere evaluatie tenzij je overgaat naar een andere functie. In dat geval kan er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden. 

Een tussentijdse evaluatie heeft niet als gevolg dat een nieuwe evaluatieperiode aanvangt.
Als je langdurig met verlof bent op het moment dat je normaal gezien een evaluatie moet krijgen, dan wordt de evaluatieperiode verlengd zolang het verlof duurt. Langdurig verlof is elke ononderbroken afwezigheid van vier maanden of meer. 

Na afloop van dat langdurig verlof hou je met de evaluator een functioneringsgesprek waarin de doelstellingen opnieuw worden omschreven.

Hoe verloopt de evaluatieperiode?

 1. Planningsgesprek
  De evaluatie gebeurt om de twee jaar. Die periode noemen we de “evaluatieperiode”. Elke evaluatieperiode vangt aan met een planningsgesprek dat onmiddellijk volgt op het evaluatiegesprek van de vorige evaluatieperiode. 

  Tijdens het planningsgesprek wordt besproken wat er van je verwacht wordt en hoe je je functie moet uitvoeren. Het verslag van het gesprek wordt ondertekend door jezelf, de evaluator en de eindverantwoordelijke voor de evaluatie. Je krijgt een kopie van het verslag. 
   
 2. Functioneringsgesprek
  Het functioneringsgesprek vindt plaats als bepaalde omstandigheden daarom vragen. Anders vindt het plaats op jouw vraag of op vraag van de evaluator.
   
  Tijdens het functioneringsgesprek kan je met de evaluator overeenkomen om je doelstellingen of je profiel aan te passen. Het verslag van het gesprek wordt ondertekend door jezelf, de evaluator en de eindverantwoordelijke voor de evaluatie. Je krijgt een kopie van het verslag. 

 3. Evaluatiegesprek
  Het evaluatiegesprek sluit de evaluatieperiode af. Het wordt ten vroegste één maand voor het verstrijken van de evaluatieperiode en ten laatste op de dag van het verstrijken van de evaluatieperiode gehouden. 

  Tijdens het evaluatiegesprek wordt besproken hoe je gefunctioneerd hebt en in welke mate je voldaan hebt aan de verwachtingen die zijn vastgelegd. 

  Het verslag van het gesprek wordt ondertekend door jezelf, de evaluator en de eindverantwoordelijke voor de evaluatie. Je krijgt een kopie van het verslag. 
  Op het einde van het gesprek wordt een eindbeoordeling gegeven. Dat kan “goed”, “bevredigend” of “ onvoldoende” zijn. 

Kan ik beroep aantekenen? 

Als je het evaluatieverslag ondertekent, moet je aangeven of je akkoord gaat met of niet en in beroep gaat. In het laatste geval moet je je opmerkingen op het verslag binnen 7 dagen na het evaluatiegesprek bezorgen aan de evaluator. Die bezorgt het verslag met jouw opmerkingen op zijn beurt aan de eindverantwoordelijke voor de evaluatie. Die neemt een beslissing. In het geval van een “onvoldoende”, word je ook gehoord door de eindverantwoordelijke. 

Je kan ook een hoger beroep aantekenen door een procedure te starten bij de raad van beroep. 

De volledige wetgeving over evaluatie bij de politie vind je in de RPPOL (deel VII)

Meer weten?

button-contactformulier
button-contacteer-ons