Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Einde loopbaan in de openbare sector

Loopt je carrière binnen de openbare sector op z'n einde? Dit zijn je mogelijkheden.

More Info

Als je aangemeld bent of je sector aangegeven hebt, zie je hieronder meer info over de eindeloopbaanregeling in jouw openbare dienst.

PC Openbare zorgsector

Arbeidsduurvermindering in de openbare zorgsector (ADV)

Vanaf 45 jaar genieten bepaalde personeelsgroepen in zorginstellingen van een systeem van arbeidsduurvermindering of ADV-dagen. De arbeidsduurvermindering is geen bijkomend verlof maar een dienstvrijstelling. 

Twee categorieën van personeel komen daarvoor in aanmerking:

 • Personeel dat ambtshalve recht heeft op vrijstelling van arbeidsprestaties
 • Personeel met onregelmatige werkuren (gelijkgesteld personeel)

De vrijstelling bedraagt voor een voltijds personeelslid:

 • Vanaf 45 jaar: 96 betaalde uren per jaar
 • Vanaf 50 jaar: 192 betaalde uren per jaar
 • Vanaf 55 jaar: 288 betaalde uren per jaar

Enkel verpleegkundigen kunnen ervoor kiezen om in plaats van een vrijstelling een premie te krijgen van respectievelijk 5,26%, 10,52% of 15,78% van hun voltijds loon. Als je de twee combineert (dienstvrijstelling en premie) vanaf 50 jaar, wordt de tegemoetkoming toegekend op basis van een opsplitsing in volledige schijven van 2 uur.

Als je deeltijds werkt, heb je recht op een aantal uren vrijstelling (of voor verpleegkundigen een premie) in verhouding met het aantal uren die je wekelijks werkt.

Voorbeeld:
Een personeelslid van 45 jaar werkt voltijds (38 uur per week). Hij heeft recht op 96 betaalde uren per jaar.

Een personeelslid van 45 jaar werkt 24 uur per week. Hij heeft recht op 96 uur x 24/38 = 60,63 betaalde uren per jaar.

De vrijstelling van prestaties moet per kalendermaand in volle dagen worden opgenomen en moet op voorhand worden vastgelegd in het werkrooster. 

Wie komt standaard in aanmerking voor ADV-dagen? Klik hier

Daarnaast: personeel met onregelmatige prestaties (gelijkgesteld personeel)
Het gaat hier om werknemers die onregelmatige uren werken, maar niet behoren tot de bovenstaande personeelsgroep die ambtshalve recht heeft op ADV-dagen. Zij moeten in de 24 maanden die voorafgaan aan de maand waarin ze 45, 50 en 55 jaar worden, minstens 200 uur onregelmatige prestaties hebben verricht bij dezelfde werkgever, in één of meerdere functies. De werkgever moet dan een vergoeding betalen of er moet compensatierust worden toegekend. 

De werknemer die geen 200 uur onregelmatige prestaties heeft verricht bij dezelfde werkgever op het ogenblik dat hij 45, 50 en 55 jaar is, krijgt het statuut van gelijkgesteld personeel en krijgt een vrijstelling van arbeidsprestaties vanaf het moment waarop hij binnen 24 maanden die 200 onregelmatige uren heeft gewerkt. 

De deeltijdse tewerkgestelde werknemers moeten bewijzen dat ze in een periode van 24 maanden het aantal onregelmatige uren hebben gewerkt dat in verhouding overeenkomt met 200 uren voor voltijdse werknemers.

Bijkomend verlof voor 52-plussers

Personeelsleden van zorginstellingen die niet kunnen genieten van een systeem van arbeidsduurvermindering (ADV) komen vanaf 52 jaar onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor bijkomend verlof. In tegenstelling tot ADV, dat wordt toegekend in de vorm van een dienstvrijstelling, wordt het “bijkomend verlof +52 jaar” toegekend in de vorm van extra verlofdagen.

 • 52 jaar: 5 dagen
 • 53 jaar: 8 dagen
 • 54 jaar: 10 dagen
 • 55 jaar: 13 dagen
 • 56 jaar: 15 dagen
 • 57 jaar: 18 dagen
 • 58 jaar: 20 dagen.

In tegenstelling tot ADV, dat een verplichte regeling is, is het bestuur niet verplicht om het bijkomend verlof +52 jaar toe te kennen aan hun personeelsleden. Als de werkgever de regeling toepast, ontvangt hij een tegemoetkoming om de vervanging van de betrokken personeelsleden te financieren.

Meer weten?

button-contactformulier
button-contacteer-ons

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.