Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.04 - Defensie

Beleidsbeslissing: Eindelijk bekommernis om verloning en welzijn militairen

©Shutterstock

Op 4 februari nodigde de minister van Landsverdediging, Ludivine Dedonder, de vakorganisaties uit om haar plan van opwaardering van het militair beroep toe te lichten. ACV Defensie is tevreden dat we eindelijk een minister hebben die werk wil maken van de attractiviteit van het militaire beroep en zich bekommert om het welzijn van het personeel.

Opwaardering van het militair beroep

People our priority

Het is vele jaren geleden dat het personeel nog eens naar voor werd geschoven bij Defensie. In de vorige legislaturen werd hoofdzakelijk ingezet op investeringen. Dat “de militair het belangrijkste kapitaal van Defensie is”, waren we bijna vergeten. Maar met deze minister wordt opnieuw de nadruk gelegd op het verbeteren van de attractiviteit van het militaire beroep.

Voorafgaand aan deze vergadering werd ACV Defensie op 22 december 2020 uitgenodigd bij de minister op een vergadering waar we onze actiepunten mochten toelichten. ACV Defensie gaf toen aan dat het verhogen van de attractiviteit van het militaire beroep absolute prioriteit moest krijgen. Daarbij stelt ACV Defensie een aflijning van de wedden van de militairen op die van de politie (zie ook ons dossier “attractieve verloning van militairen” van maart 2019) als eerste prioriteit. Daarnaast moeten bestaande projecten worden afgewerkt en moeten er stappen genomen worden op het gebied van de work-life balance, arbeidstijdbescherming, omgang en behandeling van het personeel …)

Beleidsbeslissing van de minister

Wedde van de militairen

Om de attractiviteit te verbeteren en het beroep van militair concurrentieel te maken op de arbeidsmarkt, zal samen met de vakorganisaties de weddekloof tussen de Federale Politie en de militairen volledig worden gedicht tegen 2024. In 2022 zal al een eerste verhoging plaatsvinden voor al het personeel (ongeveer 1/3 van de volledige verhoging), in 2023 volgt een tweede schijf (2/3). De volledige aflijning wordt bereikt in 2024. Om dat te verwezenlijken moeten de teksten voor de zomer overlegd zijn met de syndicale organisaties.

Afwerking lopende projecten

Verschillende onderhandelde dossiers uit de vorige legislatuur kregen op het kabinet van de toenmalige minister van Openbaar Ambt, David Clarinval, ofwel een negatief advies of moesten bijgestuurd worden.

Dossier maaltijdcheques

Om een akkoord te verkrijgen van andere departementen zal het dossier van de maaltijdcheques worden herbekeken en wordt de waarde van de maaltijdcheques (6 €/dag) afgelijnd op de waarde van de maaltijdcheques die zullen worden toegekend aan de politie en die onderzocht worden voor het personeel van de openbare sector. Er wordt gestreefd om nog in 2021 maaltijdcheques toe te kennen aan militairen.

Dossier wijziging toelage 1/1850 naar 1/1618

In onze brochure “Inzetbaarheid, belasting en verloning van de militairen” (blz. 11) confronteerden we de overheid al met de niet correcte verloningswijze van overuren, intensieve dienst …

Noemer uurtoelage 1850

Tijdens het onderhandelingscomité van 6 september 2019 was ACV Defensie dan ook tevreden dat zowel de overheid als de andere vakorganisaties akkoord gingen met de aanpassing van de noemer van 1850 naar 1618. Op het kabinet van de minister van het openbaar ambt was het enthousiasme heel wat minder. Nog andere overheidsdepartementen gebruikten dezelfde noemer voor het uitbetalen van prestaties en men vreesde dat die aanpassing voor een kettingreactie zou zorgen. Als alternatief werd aangeboden om de noemer op 1/1850 te behouden en de verhoging uit te voeren in de teller. Aldus zou 1 werkuur overeenkomen met 1,15 (+15%).

ACV Defensie kijkt uit naar de aangepaste teksten om ook deze aanpassing zo snel mogelijk door te voeren.

Dossier verwijderingstoelage

Dit dossier vindt geen draagvlak bij andere departementen. Het toekennen van een verwijderingstoelage op basis van afgelegde kilometers wordt beschouwd als discriminatie ten opzichte van andere ambtenaren. Dit dossier wordt ingetrokken en de voorziene middelen zullen besteed worden voor de uitwerking van de andere dossiers.

Nieuwe voorstellen van de MOD

Om het beroep van militair verder aantrekkelijk te maken, zullen verschillende nieuwe initiatieven worden bestudeerd en uitgewerkt. Dit zijn alvast enkele projecten die zullen worden gelanceerd:

Toelage voor lesgevers

Er zal een dossier opgesteld worden voor het toekennen van een toelage voor lesgevers van € 75 netto per maand aan militairen die aangeduid worden om les te geven in een van de scholen van Defensie. Let op, de toelage is voor lesgevers in de scholen, NIET voor de lesgevers in de eenheden.

Aanmoedigingspremie voor knelpuntberoepen bij rekrutering

Vereenvoudiging van de toegang tot gezondheidszorg

De huidige omslachtige procedure voor terugbetaling van gezondheidszorg vormt een hindernis voor veel militairen. De procedure zal vereenvoudigd worden zodanig dat alle militairen hun medische kosten maximaal terugbetaald krijgen.

Uniform statuut voor het personeel van de inlichtingendiensten (ADIV, staatsveiligheid en OCAM)

Beleid "people our priority"

ACV Defensie is tevreden dat we eindelijk een minister hebben die werk wil maken van de attractiviteit van het militaire beroep en die zich bekommert om het welzijn van het personeel, dat recht heeft op een marktconforme verloning. We hopen dan ook dat we samen met de overheid (de minister en haar kabinet, CHOD, DGHR en hun diensten) de voorgelegde projecten op korte termijn kunnen realiseren.

ACV Defensie volgt de evolutie van de bovenstaande dossiers en bedankt de minister alvast voor de genomen beslissing.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.