Europa erkent stakingsrecht voor militairen

Twee recente beslissingen van het Europees Comité voor sociale rechten zetten de Belgische wetgever aan om een tandje bij te steken voor de syndicale rechten van de militairen.

Dit Comité, dat valt onder de bevoegdheid van de Raad van Europa, behandelde twee klachten ten aanzien van het recht op vrijheid van organisatie en het recht op collectief onderhandelen beschreven in het Europees handvest. 

In twee recente zaken van militaire organisaties bevestigt het Europees Comité voor sociale rechten wel degelijk de sociale dialoog en aanvullend (in de laatste zaak) het stakingsrecht voor militairen.

De Belgische militairen beschikken vandaag over heel beperkte syndicale rechten. 

Zo is het militairen toegestaan om zich te organiseren in vakorganisaties, maar is er een verbod op staken. Vandaag beschikken militairen via hun vakorganisaties enkel over het recht op onderhandelen. Dat is voor ons geen afdoend middel om druk te kunnen uitoefenen! 

Bovendien is de verplichte onderhandelingsprocedure niet voldoende afgestemd op de realiteit van de militairen. Er is immers geen noodzaak tot consensus. Voor gewone ambtenaren is dat geen probleem omdat ze kunnen terugvallen op hun stakingsrecht. Militairen kunnen dat niet en hebben dus geen toegang tot het ultieme drukkingsmiddel.

ACV Defensie roept de Belgische Minister voor Defensie Didier Reynders op om de uitspraken grondig te analysen en de syndicale rechten van militairen te herbekijken. 

Personalization