ACV-Transcom opnieuw de grootste vakbond binnen Proximus

©Shutterstock

DANKUWEL !!

Zoals je misschien weet worden er binnen Proximus geen sociale verkiezingen gehouden zoals dat in de privésector om de 4 jaar gebeurt. Bij Proximus wordt op grond van een telling van de leden de representativiteit van de vakorganisaties binnen het bedrijf bepaald. Deze oefening wordt gedaan door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister om de 6 jaar. 

Bij de vorige tellling in 2014 behaalde het ACV-Transcom voor het eerst 4 zetels in het Paritair Comité van Proximus, ACOD 3 zetels en het VSOA 2 zetels.  We zijn trots u te mogen melden dat deze representativiteit behouden is. 

Even ter herinnering...
Het Paritair Comité is het hoogste officieel overlegorgaan tussen de directie van Proximus en de representatieve vakorganisaties. Het wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur (Stefaan De Clerck). Het  Paritair comité is paritair samengesteld: 9  vakbonds vertegenwoordigers  en 9 vertegenwoordigers van het management.
Voor ACV- Transcom zetelen in dit orgaan:Luc Inghels ,Stéphane Daussaint, Dirk Callaert en Nancy Fonteyn. Binnen dit Paritair Comité worden alle dossiers en conventies officieel goedgekeurd. 

De feitelijke voorbereiding en onderhandelingen gebeuren in verschillende nationale werkgroepen :
  • De werkgroep Sociale onderhandelingen  (SOC) bevoegd voor alle debatten en onderhandelingen over verloning, mobiliteit, arbeidsorganistie, opleiding.Voor ACV-Transcom zetelt in dit orgaan : Luc Inghels, Michèle Pilier en Nancy Fonteyn. 
  • De werkgroep Welzijn op het Werk (WOW) staat in voor alle besprekingen over preventie, welzijn, arbeidsongevallen, risico’s gelink aan een functie. Voor ACV-Tanscom zetelt in dit orgaan : Dirk Callaert, Philippe Daxhelet en Paul-Emmanuel Henry.
  • De werkgroep Social Benefits (SBN) is  verantwoordelijk voor de opvolging van de uitvoering het sociaal beleid van Proximus. Voor ACV-Transcom zetelt in dit orgaan: Pina Maselli en Olivier Bulinckx.

Dankzij u trouw lidmaatschap kunnen we de komende jaren 4 stemmen uitbrengen op het paritair comité. 

Qua missie en strategie zal er de komende jaren niets veranderen, onze ambitie en motivatie heeft enkel toegenomen. 

Ook de komende jaren willen we :

  • De vakbond zijn voor alle werknemers. Het maakt niet uit of je arbeider of bediende bent, of je een kader of salesfunctie hebt, of je voltijds of deeltijds werkt, of je contractueel of statutair bent. Ben je actief- of niet actief personeelslid,… We zijn er voor iedereen!
  • De belangen verdedigen van onze leden individueel en als groep voor hun job, hun verloning, hun sociale bescherming en hun welzijn.
  • Handelen naar onze waarden. Voor ons komt de mens en zijn of haar waardigheid eerst, nadien volgen de structuren. Wij ijveren voor een rechtvaardige werkverdeling. 
  • Informeren en dienstverlening bieden aan onze leden
We staan voor zoveel mogelijk overleg, en gaan over tot actie als het moet. 

Personalization