Mobiliteitsenquête bij Proximus

©Shutterstock

Op 8 juli stuurden wij onze mobiliteitsenquête naar alle ACV-Transcom leden van Proximus, ongeacht de persoonlijke situatie (met auto, zonder auto, paars plan, abonnement openbaar vervoer, enz.). De bedoeling was van jullie te weten te komen wat er kan verbeterd worden en wat voor onze Telecom leden bij Proximus belangrijk is !

 

De zomervakantie was net van start gegaan maar we kregen op korte termijn enorm veel reacties op onze bevraging. We willen dan ook iedereen van harte bedanken voor zijn of haar deelname !

De andere vakbonden namen samen met ons hetzelfde initiatief. Samen met hen hebben we een groot aantal collega’s kunnen bevragen, de gemeenschappelijke resultaten zijn dus meer dan representatief. Deze resultaten zijn quasi onmiddellijk na de bevraging meegenomen naar het sociaal overleg.

Samen met onze leden werken we aan de toekomst. Jouw stem telt ! 

Wat zijn nu de algemene resultaten van onze eerste enquête :

  • Op een schaal van 1 (niet tevreden) tot 5 (heel tevreden) is iedereen met een mobiliteitsplan tevreden tot heel tevreden ( een gemiddelde score van 3.05) !
  • Bijna 9 op 10 medewerkers zou een mobiliteitsbudget willen als dat nu nog niet het geval is !
  • Er is grote interesse in een ecologisch mobiliteitsaanbod (vnl. hybride wagen of elektrische fiets).
  • Parkingmogelijkheden moeten herbekeken worden, vooral het parkeren in de Proximus gebouwen, het station en omgeving van het werk of de klant.
  • Het vervoersmiddel naar keuze is de wagen (45%), gevolgd door trein en fiets.
  • Een goed mobiliteitsbudget bevat ook vervoersfaciliteiten voor familieleden. Met als top 3 een busabonnement, treinvorderingen voor familieleden en een gecombineerd abonnement (bus/trein/tram/parking).

Ook de open vragen zorgen voor een grote variëteit aan feedback die van groot nut zijn tijdens onze onderhandelingen en contact met de Proximus directie.

Personalization