Visie van ACV-Transcom op de vormingsstrategie

©Shutterstock

We kregen van Proximus meer informatie over de vormingsstrategie. Als jullie sociale partner willen we graag onze bezorgdheden met jou delen. 

Om deze opleidingsstrategie in perspectief te plaatsen is het belangrijk om de juridische context en de wetgeving rond vorming beter te begrijpen. De wetgeving heeft er namelijk voor gezorgd dat bedrijven verplicht zijn werknemers vorming aan te bieden. Deze verplichting om opleidingen te voorzien voor werknemers is niet nieuw, de formaliteiten daarentegen wel… 

Via de wet “werkbaar en wendbaar werk” werd in 2016 namelijk een nieuw systeem ingevoerd. Sinds 2017 is de werkgever dan ook verplicht gemiddeld vijf dagen opleiding per jaar te voorzien per voltijds equivalente werknemer. Tijdens de laatste cao besprekingen (2017-2018) bij Proximus werd er door ons als jullie vakorganisatie dan ook aangedrongen op het volgen van opleidingen die niet verbonden zijn aan de huidige functie. Dit werd concreet uitgewerkt:  “Elk personeelslid heeft het recht om minimaal 8 gecumuleerde opleidingsuren (klassikaal/e-learning) te volgen buiten het kader van zijn eigen functie en binnen de arbeidsuren“ (zie cao 2017-2018, Art. 30.- § 2.). 

De belangrijkste strategische vormingsdoelstellingen van Proximus zijn momenteel de omscholingstrajecten in belangrijke domeinen voor de toekomst, het ontwikkelen van leiderschaps- en interpersoonlijke vaardigheden en verder te bouwen aan een leercultuur voor alle medewerkers. Proximus wil een echte leercultuur bekomen waarin men permanent kan leren en zich ontwikkelen. Men wil alle werknemers aanmoedigen om andere domeinen te verkennen en de loopbaan in eigen handen te nemen. Voor de opleiding voor leidinggevenden voorziet men 16 uur opleiding tegen 2022 om leiderschapsvaardigheden en interpersoonlijke vaardigheden te verbeteren en om de medewerkers mee helpen te ontwikkelen.

We lazen over de omscholingstrajecten zoals het ‘Get the basics’ programma om de belangrijkste competenties van de toekomst te ontdekken en om basisvaardigheden in andere domeinen te kunnen verwerven. Daarnaast ontwikkelde het bedrijf corporate ‘omscholingstrajecten’ om betere resultaten te bekomen en om effectief een andere job te kunnen opnemen. Volgens ons kunnen deze omscholings-trajecten in een ideale wereld bovendien leiden tot nieuwe functies!

We lazen bij het doornemen van dit dossier mooie bewoordingen zoals groeimentaliteit, verhogen van de interne mobiliteit en jobrotatie naar andere domeinen…. Maar net deze omschrijvingen maken ons ook waakzaam... Men wil de medewerkers sensibiliseren om hun loopbaan in handen te nemen en hen hier meer concrete ondersteuning bij bieden maar ook ‘ongewone’ loopbaanparcours kunnen aanmoedigen. Proximus heeft er zich ondertussen extra toe verbonden om nog meer dan vroeger te investeren in vorming.  Dit jaar zien we concreet een verdubbeling van het vormingsbudget. Dit jaar betekent dit 5 dagen per voltijdse medewerker, tegen eind 2022 zouden er concreet 6.5 dagen moeten voorzien worden. Het bedrijf ziet ook teammeetings als een deel vorming, wettelijk gezien perfect toelaatbaar maar wij verwachten als vakorganisatie meer van de werkgever! Proximus doet moeite maar niet veel meer dan wat de wet voorschrijft.

Er is dan wel extra vorming en budget voorzien, we vrezen dat het aantal dagen opleiding niet voor alle profielen voldoende zal zijn om de “upskilling” waar ze van spreken echt waar te maken. Jammer dat Proximus zich niet profileert op de Belgische markt als toonaangevend wat opleiding betreft. Het bedrijf wil ons doen geloven in de toekomst en volop inzetten op vorming, zeker voor profielen die niet “future proof” zijn… Zijn 5 à 6 dagen opleiding per jaar dan voldoende? Zal iedere werknemer gewapend zijn met de juiste kennis en kan hij of zij indien nodig met voldoende bagage een nieuwe job aangaan? 

Onze zorg gaat ook uit naar de werknemers ouder dan 50, het valt op dat er weinig gesproken wordt over hun vorming… In een snel wijzigende werkomgeving is het cruciaal deze doelgroep te betrekken. Waarom betrekt het bedrijf hen net niet terug als soort van experten. Proximus, laat 50+ medewerkers terug bedrijfsambassadeurs worden! Misschien zien we in de jaarlijkse enquête dan terug dat ze het bedrijf als potentiele werkgever wel zouden aanraden aan familie en vrienden. We denken hierbij terug aan de  werkgroepen “55+” die jammer genoeg werden stilgelegd. Een mooi initiatief dat nooit verder uitgewerkt werd. Er werd gestart met workshops maar enkele maanden later, geen enkel nieuws hieromtrent meer… Nochtans waren we als vakorganisatie enthousiast hier te kunnen aan mee werken. We nodigen Proximus dan ook uit om samen te kijken naar middelen om 50+ medewerkers meer te betrekken bij vorming. Laat de meest ervaren medewerkers mee strategische en concrete beslissingen uitwerken. We hopen dat het bedrijf niet binnen een aantal jaar tot de conclusie komt dat het ondanks al deze strategische beslissingen toch niet allemaal de juiste profielen in huis blijkt te hebben. 

Het in handen nemen van de eigen loopbaan is niet altijd zo evident als het lijkt. We willen dan ook dat het bedrijf nadenkt over de aanpak van alle leeftijden, profielen en “niveaus”. De wil om te veranderen, te evolueren en te leren kan er dan wel zijn bij de medewerkers maar kan het bedrijf haar beloftes met deze strategie waarmaken? De loopbaan in handen nemen bij Proximus is niets nieuws, dit wordt al langer verwacht van de medewerkers. Mensen willen graag terug geloven in de toekomst maar ervaringen in het verleden bemoeilijken dit soms. Het bedrijf moet daar realistisch in zijn en hier mee rekening houden. En laat ons eerlijk zijn, van persoonlijke loopbaanbegeleiding is er al jaren geen sprake meer. 

We willen jullie dan ook nog eens extra aanraden om maximaal gebruik te maken van de PCU opleidingen. Consulteer frequent het opleidingsaanbod, dit is beschikbaar via de WAP! Volg ook eens een opleiding die niet gerelateerd is aan jouw huidige job. Raadpleeg de mogelijkheden via “My Learning “ op het Personal Growth Platform. Wacht niet op een voorstel maar anticipeer zelf, het toont dat je open staat voor groei of verandering.

Gezien we deze nieuwe strategie samen met het bedrijf op regelmatige basis zullen evalueren en waar nodig laten bijsturen, raden we jullie ook aan jullie persoonlijke ervaringen en opmerkingen zoveel mogelijk aan ons door te geven. Spreek erover met je collega’s, afgevaardigde of vrijgestelde. Enkel op deze manier kan er een gepaste analyse en evaluatie gebeuren, we hebben jullie feedback nodig! Heb je bijvoorbeeld collega’s met concrete vragen en opmerkingen over deze nieuwe type vormingen stuur ze dan gerust door naar ons. 

Samen werken we verder aan de toekomst! 

Jullie welzijn en toekomst blijft onze prioriteit!

Jouw ACV-Transcom Telecom team

 

Personalization