Schooljaar verlengen?

Minister van Onderwijs, Ben Weyts, lanceerde gisteren in het kader van de heropstart van de scholen een voorstel om het schooljaar ook te verlengen. In het Radio 1-journaal vandaag bleek dat dit voorstel eigenlijk een ‘suggestie’ is en dat leraren hierover kunnen beslissen. COC zal dat ook zo aan haar leden communiceren. 

Ongelegen moment

Het is in ieder geval een ballonnetje dat op een ongelegen moment wordt opgelaten. En wel om drie redenen.

Leraren zijn tijdens de paasvakantie massaal aan het werk om de preteaching op te starten. Veel leden van COC hebben al laten weten dat zij dit idee dan ook ervaren als een gebrek aan respect voor de inzet van het personeel én de leerlingen. Deze kaakslag komt erg hard binnen. Woorden als ‘helden van het onderwijs’ klinken zo wel erg hol.

COC werkt momenteel samen met de andere onderwijsbonden ook volop aan een draagvlak voor een heropstart in een bijzonder moeilijke periode. En dat draagvlak is broos. Het is bovendien merkwaardig dat de minister dit idee lanceert op een moment waarop nog helemaal niet duidelijk is wanneer de scholen opnieuw zullen opengaan. Het startpunt is nog niet gekend, maar de eindmeet blijkbaar al wel.

Het onderwijspersoneel, ouders en leerlingen hebben ook nog heel veel vragen bij de heropstart en bezorgdheid, zelfs regelrechte angst spelen daarbij een belangrijke rol. Het psychologische effect is niet te onderschatten. De lancering van deze ‘suggestie’ creëert verdeeldheid en boosheid, omdat hier de prioriteit van onderwijs vandaag niet ligt.

Enkele bedenkingen

Bij deze ‘suggestie’ heeft COC ook nog enkele praktische bedenkingen.

Gaan 3 à 4 dagen nu werkelijk het verschil maken? Experten die dat denken of vinden, mogen dat rechtstreeks aan personeel, leerlingen en ouders uitleggen.
 
Volgens de minister is het doel van een eventuele verlenging tweeledig: deliberatie en proclamatie. In veel scholen vinden de deliberaties vaak al plaats buiten de schooluren, namelijk ’s avonds en in het weekend. Bovendien gebeuren de meeste proclamaties ook buiten de schooluren. Deze verlenging gaat dus in veel gevallen overbodig zijn. Bovendien denken scholen momenteel volop na over andere voorstellen om leertijd in te halen. Zo wordt overwogen om de examentijd in te korten ten voordele van leertijd.

Een eventueel uitstel van de beoordeling met een week, betekent ook een uitstel van de bekendmaking, dus ook van de rapportuitreikingen en oudercontacten. Leerlingen en ouders zullen dus ook langer beschikbaar blijven. Dat is allesbehalve evident.

De eerste week van juli zijn directies en middenkader in de scholen bovendien volop bezig met administratie, verwerking van de (her-)inschrijvingen en de voorbereiding van het volgende schooljaar. Zij zullen noodgedwongen tot voorbij half juli moeten werken. En dat na een hectische periode vanaf half maart met 7 werkdagen op 7 gedurende bijna 4 maanden om de boel georganiseerd te krijgen. Stank voor dank, noemt COC dat.

En wat met de zomervakantie? Het kan toch niet zijn dat werkgevers eenzijdig beslissen dat onderwijspersoneel een week vakantie moet inleveren. In welke sector gebeurt dat nog? Veel personeelsleden, maar ook ouders, hebben al vakantieplannen gemaakt. Daaraan zijn ook kosten verbonden. Gaat de regering een noodfonds opzetten om deze kosten terug te betalen? En hoe rijmt dat met het signaal van de Vlaamse Regering dat de jeugdkampen nog niet opgegeven zijn? Moeten die leerlingen dan terugkomen van hun kamp? Of moeten de leraren tegen muren praten bij het uitreiken van het rapport? Of zijn er toch wel al zaken geweten over de vakantieplanning die we nog niet mogen kennen?

 
Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Personalization