Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

501.10 - CF Inspectiedienst (exclusief godsdienstcursussen)

Cao XII in teken van onderwijskwaliteit en werkbaar werk

Meer dan ooit is duidelijk hoe cruciaal de rol van onderwijs is in de maatschappij. Meer dan ooit is ook zonneklaar dat met de huidige investeringen een kwaliteitsvolle invulling van die rol niet mogelijk is. In de cao-voorstellen die op 1 april 2021 werden gepresenteerd aan de minister en de sociale partners, is de boodschap van het COV, samen met de andere onderwijsvakbonden, dan ook zeer helder: zet in op het verhogen van de onderwijskwaliteit en de werkbaarheid.

De onderwijsvakbonden vragen geen algemene loonsverhoging, wel meer middelen om echt te kunnen inzetten op het verhogen van de onderwijskwaliteit. Want die kan alleen omhoog als de werkomgeving zich daartoe leent en als er wordt ingezet op het welzijn van de personeelsleden. De Vlaamse Regering moet dan ook 7% van het Bruto Regionaal Product aan onderwijs besteden. Dit betekent onder meer dat er een volwaardige basisomkadering moet komen met bijkomende middelen voor de taken of opdrachten die er de afgelopen jaren bijkwamen. Op die manier kan het personeel zich op zijn kerntaak richten. Middelen voor personeel mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden want zo vergroot de werkdruk en daalt de aantrekkelijkheid van onderwijs als werkplek.
En die aantrekkelijkheid moet echt omhoog. Daarom doen we voorstellen voor een loopbaanontwikkeling in fases, die inspeelt op ervaring, competenties, leeftijd en gezinssituatie van de personeelsleden. Heel concreet vragen we om daarbij de werkbaarheid en de draagkracht van het personeel in onderwijs als uitgangspunt te nemen. 

Onderscheid tussen middelen
We vragen dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen primaire en secundaire omkaderingsmiddelen en dat alle middelen worden aangewend waarvoor ze bedoeld zijn. Met primaire middelen bedoelen we lestijden en -uren, voor de kernopdracht van de school. De secundaire middelen dienen om alle overige taken uit te voeren en dus scholen goed te organiseren. In het basisonderwijs willen we dat de hoofdopdracht van de leraar steeds tot het minimum aantal lestijden beperkt blijft.
Ook beleids- en organisatie-ondersteunende taken moeten ingericht worden met de secundaire omkaderingsmiddelen. De secundaire omkaderingsmiddelen zullen dus verhoogd moeten worden en de kerntaken van de verschillende onderwijsambten moeten correct afgebakend worden. 

Meer uren kinderverzorging
De cao-voorstellen staan ook in het teken van een goede, professionele werkomgeving. Het voorzien van kwaliteitsvolle digitale middelen, het recht op deconnectie, het invoeren van een herbronningsperiode, het creëren van ambten en functies zoals beleidsondersteuner en preventieadviseur, het voorzien van bijkomend administratief en ondersteunend personeel in alle niveaus, ook bij de CLB’s, … Ook het gelijktrekken van de fietsvergoeding met die van elke andere Vlaamse ambtenaar moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep, net zoals het voorzien in een internetvergoeding. 
Voor het basisonderwijs zien wij we verder de oprichting van het ambt ‘beleidsondersteuner’ om, naast de administratieve medewerker, ICT-coördinator en de zorgcoördinator, beleidsopdrachten op te nemen in functie van de organisatie van de school of de scholengemeenschap.
Het aantal uren kinderverzorging in het kleuter- en lager onderwijs is nog altijd ruim onvoldoende om aan de dagelijkse verzorgingsnoden tegemoet te komen. De uren moeten opgetrokken worden, zoals voorgesteld in het plan basisonderwijs.
In het basisonderwijs is er geen personeel voorzien voor pedagogische taken zoals toezichten en dergelijke. Die taken komen dus bij de leraren en de administratieve medewerkers terecht. Daarvoor is bijkomend ondersteunend personeel nodig en extra omkaderingsmiddelen.

Aantrekkelijk en werkbaar onderwijs

Werken in onderwijs moet aantrekkelijk en werkbaar zijn. Dat streefdoel delen we met de minister en met de werkgevers in onderwijs. Samen willen we nu verder constructief en in sereniteit onderhandelen om echt het verschil te maken in jouw school en voor jouw loopbaan. Want daar wordt iedereen beter van. 

 

Cao XII


Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.