Welkom bij PC219 - diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

 • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
 • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
 • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Laatste nieuws

Specifieke regelgeving

Sector Informatie

Algemene sectorinformatie

PC 219, het Paritair Comité voor de Erkende controle-organismen, is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten de personen en organismen die erkend werden in het raam van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming met het oog op de controle van:

 • hefwerktuigen;
 • acetyleengenerators;
 • droogtoestellen met middelpuntvliedende kracht;
 • aanloopreservoirs van motoren met inwendige verbranding;
 • de recipiënten voor samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas;
 • de metalen gordijnen en hun hulpapparatuur van de schouwspelen;
 • de stoomtoestellen;
 • en voor het nazicht der elektrische installaties.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.