Welkom bij PC210- staal!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

 • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
 • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Laatste nieuws

Algemene sectorinformatie

PC 210, het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten en hun werkgevers, bevoegd voor de ondernemingen welke als voornaamste een of verscheidene van de volgende bedrijvigheden hebben :

 • voorbereiding en sintering van ijzererts;
 • voortbrenging van ruwijzer;
 • voortbrenging van ruwstaal en welijzer in blokken of halffabrikaten door continu-gieten;
 • warmwalsen;
 • koudwalsen van plaat;
 • koudwalsen van bandijzer voor het vervaardigen van blik;
 • vervaardiging van naadloze buizen;
 • laboratoria voor nazicht en ijzer- en staalonderzoek.

De bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid strekt zich eveneens uit tot:

 • de andere, door de ondernemingen beoogd bij alinea 1 uitgeoefende bedrijvigheden, zowel alleen handelend als in onderlinge samenwerking, voor zover de aardrijkskundige ligging er zich niet tegen verzet;
 • de ondernemingen wier voornaamste bedrijvigheid er in bestaat de door de bij alinea 1 beoogde ondernemingen voortgebrachte ijzer- en staalproducten te commercialiseren, en die van deze ondernemingen afhankelijk zijn.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.