Nieuwsbrief metaalsector

Ontvang de meest recente sectorinfo in je mailbox!

Ben jij ACV-Puls-lid, maar ontving je nog geen sectornieuwsbrief voor bedienden in de metaalsector? Bezorg ons dan snel je mailadres, zodat we je steeds op de hoogte kunnen houden van nieuwtjes uit de sector!

Hier vind je een overzicht van de nieuwsbrieven die tot nog toe verschenen:

Kadernieuwsbrief

Ben je aangesloten bij ACV Puls en werk je in een kaderfunctie, als leidinggevende of als professional? Dan ben je vast ook geïnteresseerd in wat we specifiek voor die werknemersgroep te bieden hebben. We houden je hierover graag op de hoogte via de specifieke Kadernieuwsbrief.

Algemene sectorinformatie

Het paritair comité 209 is bevoegd voor de ondernemingen die actief zijn in de productie, verwerking, montage/plaatsing, herstelling, onderhoud en controle van:

  • metaalproducten
  • machinebouw
  • elektrotechniek en elektronica
  • informatie- en communicatietechnologie
  • automobielassemblage
  • lucht- en ruimtevaart

De sector telt ruim 5.000 ondernemingen. In België werken 65.000 bedienden en kaderleden in deze sector.
75% daarvan zijn tewerkgesteld in Vlaanderen.

ACV Puls-focus: Kaderleden hebben recht op vakbondsafvaardiging

Omdat kaderleden in veel ondernemingen het gevoel hebben er staan alleen voor te staan, drongen steeds meer kaderleden eropaan werk te maken van hun recht op collectief overleg. Juridisch bevestigde het Arbeidshof van Bergen hun rechtmatige eis. Maar werkgevers (zeker in de industriesectoren) blijken hardleers.

In veel bedrijven worden kaderleden immers uitgesloten van de vakbondsafvaardiging. Toch hebben ook zij dus recht op (en baat bij) individuele ondersteuning en volwaardig collectief overleg. Werkgevers beschouwen kaderleden vaak als een ‘bijzondere’ groep medewerkers, waarvan ze een grote loyauteit verwachten. Ze huiveren voor een kadervertegenwoordiger die de belangen van deze groep werknemers verdedigt en rechten afdwingt. Een vakbondsafvaardiging past niet in hun visie. Liever benaderen ze kaderleden individueel en treffen ze regelingen à la tête du client.

Ook voor ACV Puls staat de specifieke positie van kaderleden buiten kijf. Maar dat neemt niet weg dat ze, net als andere werknemers, een arbeidsovereenkomst hebben en werken onder het gezag van hun werkgever. Net als andere werknemers hebben ze ook recht op volwaardig sociaal overleg. Inspraak, participatie en collectieve onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden zijn ook voor hen van belang.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.