Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

PC 339 - Sociale huisvestingsmaatschappijen

Regering vergoedt herstructurering sociale huisvesting

©Shutterstock

Vanaf 1 januari 2019 gaan er een aantal maatregelen in die de efficiëntie en output van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en sociale verhuurkantoren moeten verhogen. Die maatregelen zijn neergeschreven in het Performantiedecreet. Daarin staat onder andere dat de SHM's ten minste 1000 sociale huurwoningen in beheer moeten hebben om erkend te kunnen worden of te blijven. 

Een nieuwe paragraaf die onlangs werd toegevoegd aan het decreet laat de Vlaamse regering toe om eventuele kosten die een sociale huisvestingsmaatschappij heeft bij een herstructurering (fusie, splitsing, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak, ...) te compenseren door subsidies.  

De Vlaamse regering keurt nu, na advies van de Vlaamse Woonraad, opnieuw principieel het besluit goed. Dat besluit wordt dan voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.