Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

PC 125.03 - Houthandel

PC 125.03 - Houthandel

Sociaal voordeel

In de loop van de maand december ontvangen alle arbeid(st)ers, tewerkgesteld in een onderneming ressorterend onder PSC 125.03 (houthandel), een ‘sociaal voordeel’.

Voorwaarde is dat je op 30 juni van het toekenningsjaar nog in dienst bent bij een werkgever uit de sector.

Waaruit bestaat dit sociaal voordeel en wat is het bedrag?

Het sociaal voordeel bestaat uit drie delen:

1. Het sociaal voordeel: dit stemt overeen met 5,25 % van je brutoloon aan 108 % verdiend tijdens de periode van 1 juli van het vorige kalenderjaar tot en met 30 juni van het toekenningsjaar.

De arbeiders die om economische reden worden ontslagen tussen 1 januari  en 30 juni van het toekenningsjaar en die gedurende het volledige vorige  jaar ingeschreven waren in het personeelsregister bij één of meerdere  werkgevers uit de sector, kunnen aanspraak maken op een forfaitair sociaal  voordeel van € 61,33 per gepresteerde maand tijdens de periode 1 januari  tot 30 juni van het toekenningsjaar. Indien het contract voor de zestiende  van de maand ten einde loopt, wordt de maand als niet gepresteerd  beschouwd. Indien het contract na de vijftiende van de maand ten einde  loopt, wordt de maand als gepresteerd beschouwd. 

De arbeider die ontslagen wordt om dringende redenen of vrijwillig ontslag  neemt, kan geen aanspraak maken op dit voordeel.

Let op! Als je in de referteperiode (1 juli 2021 - 30 juni 2022) veel tijdelijk werkloos geweest bent (bv. wegens corona), dan kan het bedrag van je sociaal voordeel lager liggen dan vorig jaar aangezien deze dagen niet gelijkgesteld zijn!

2. Vergoeding permanente vorming:

  • € 0,80 per effectief gepresteerde dag
  • € 0,62 per gelijkgestelde dag (ziekte, arbeidsongeval of tijdelijke werkloosheid)

Opgelet: op deze bedragen wordt er RSZ en bedrijfsvoorheffing ingehouden!

3. Een syndicale premie van € 145 (enkel voor werknemers aangesloten bij een vakbondsorganisatie).

Aanvraag en betaling

Je moet zelf geen aanvraag doen. Je krijgt het document automatisch van jouw werkgever in de loop van december. Dit document kan je dan onmiddellijk ter betaling indienen bij jouw vakbond.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.