Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

PC 125.02 - Zagerijen

PC 125.02 - Zagerijen

Sociaal voordeel

In de loop van de maand december ontvangen alle arbeid(st)ers, tewerkgesteld in een onderneming ressorterend onder PSC 125.02 (zagerijen), een ‘sociaal voordeel’.

Voorwaarde is dat je op 30 juni van het toekenningsjaar nog in dienst bent bij een werkgever uit de sector.

Waaruit bestaat dit sociaal voordeel en wat is het bedrag?

Het sociaal voordeel bestaat uit drie delen:

1. Het sociaal voordeel: dit stemt overeen met 5,25 % van je brutoloon aan 108 % verdiend tijdens de periode van 1 juli van het vorige kalenderjaar tot en met 30 juni van het toekenningsjaar.

De arbeid(st)ers die, behalve om dringende reden, werden ontslagen tussen  1 januari en 30 juni van het toekenningsjaar en die gedurende het volledige  vorige jaar ingeschreven waren in het personeelsregister bij één of  meerdere werkgevers uit de sector, kunnen aanspraak maken op een  forfaitair sociaal voordeel van € 61,33 per gepresteerde maand tijdens de  periode 1 januari tot 30 juni van het toekenningsjaar.

Indien het arbeidscontract voor de zestiende van de maand ten einde loopt,  wordt de maand als niet gepresteerd beschouwd. Indien het  arbeidscontract na de vijftiende van de maand ten einde loopt, wordt de  maand als wel gepresteerd beschouwd.

De arbeider die werd ontslagen om dringende redenen of vrijwillig ontslag  neemt, kan geen aanspraak maken op dit voordeel.

Let op! Als je in de referteperiode (1 juli 2021 - 30 juni 2022) veel tijdelijk werkloos geweest bent (bv. wegens corona), dan kan het bedrag van je sociaal voordeel lager liggen dan vorig jaar aangezien deze dagen niet gelijkgesteld zijn!

2. Vergoeding permanente vorming:

  • € 0,80 per effectief gepresteerde dag
  • € 0,62 per gelijkgestelde dag (ziekte, arbeidsongeval of tijdelijke werkloosheid)

Opgelet: op deze bedragen wordt er RSZ en bedrijfsvoorheffing ingehouden!

3. Een syndicale premie van € 145 (enkel voor werknemers aangesloten bij een vakbondsorganisatie).

Aanvraag en betaling

Je moet zelf geen aanvraag doen. Je krijgt het document automatisch van jouw werkgever in de loop van december. Dit document kan je dan onmiddellijk ter betaling indienen bij jouw vakbond.