Welkom bij PC341 - bemiddeling bank- en beleggingsdiensten!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

  • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
  • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
  • ACV Puls-publicaties (brochures met nuttige informatie en nieuwsbrieven)
  • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Laatste nieuws

Sectorbrochure PC 341

Sectorbrochure sectorale loon – en arbeidsvoorwaarden

Deze brochure geeft een beknopt overzicht van de voornaamste sectorspecifieke (minimale) loon- en arbeidsvoorwaarden voor bedienden en kaderleden uit het Paritair Comité voor de Bankbemiddeling (PC 341) aangevuld met een paar algemene thema’s.

Hoe zit het met je loon? Op hoeveel vakantiedagen heb je recht? Hoe zit het met je recht op tijdskrediet? De antwoorden op deze en andere vragen vind je in deze brochure. Bij vele vragen vind je ook een verwijzing naar verdere informatie op onze website of in handige thematische brochures.

Brochure sectorale functieclassificatie

De functieclassificatie rangschikt sectorale referentiefuncties in de sector en biedt een objectieve basis voor transparante lonen vastgelegd in barema’s. Alle jobs in de sector worden gelinkt aan deze sectorale referentiefuncties die gelinkt zijn aan loonklassen die gelinkt zijn aan barema’s.

ACV Puls heeft een handige brochure uitgewerkt met daarin de principes van de functieclassificaties, de functieniveaumatrix en de functieomschrijvingen. 

  • Download hier de brochure (editie 2020).

Raadpleeg hem om na te gaan of je juist bent ingeschaald en check vervolgens je barema.

Functieclassificatie PC 341

Digitale nieuwsbrief

Ontvang de meest recente sectorinfo in je mailbox

ACV Puls biedt haar leden een extra service aan. ACV Puls-leden ontvangen - mits we hun (privé)mailadres kennen - regelmatig een digitale nieuwsbrief met informatie over thema's die werknemers werkzaam in het PC 341 aanbelangen.
Bijvoorbeeld wanneer er een indexsprong wordt gemaakt en de lonen stijgen.

Ontving je nog geen digitale info over PC 341? 
Bezorg ons dan snel je mailadres, zodat we je steeds op de hoogte kunnen houden van nieuwtjes uit de sector!
Reeds verschenen nieuwsbrieven:

Kadernieuwsbrief

Ben je aangesloten bij ACV Puls en werk je in een kaderfunctie, als leidinggevende of als professional? Dan ben je vast ook geïnteresseerd in wat we specifiek voor die werknemersgroep te bieden hebben. We houden je hierover graag op de hoogte via de specifieke Kadernieuwsbrief.

Algemene sectorinformatie

PC 341 is het paritair comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten. Het is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, en dit voor de door de bevoegde autoriteit ingeschreven agenten en makelaars die de activiteit van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten uitoefenen. ACV Puls is vertegenwoordigd als werknemersorganisatie.

ACV Puls-prioriteiten

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om dit paritair comité op te richten. Uiteindelijk hebben vakbonden en werkgeversorganisaties elkaar gevonden rond een gezamenlijk belang om een eigen sectorale werking uit te bouwen met aangepaste loon- en arbeidsvoorwaarden.

  • Vakbonden wensen een goed en billijk minimumkader en aan werkgeverskant wenst men zich als een aantrekkelijke werkgever te presenteren.
  • Een eigen paritair comité biedt de mogelijkheid om een sociaal fonds op te richten dat een eigen opleidingsaanbod kan ontwikkeling ter versterking van de competenties van de werknemers in de sector.
  • Ook kunnen er gerichte initiatieven genomen worden naar kwetsbare groepen zoals oudere werknemers of werknemers die bedreigd worden door ontslag door technologische ontwikkelingen.

In 2015 hebben de sociale partners in PC 341 een hele rits cao’s afgesloten die de basissoftware vormen van dit PC. Een eigen functieclassificatie met bijhorende baremastructuur werd uitgerold, een eindejaarspremie voor iedereen werd geïntroduceerd, de 37u30 werkweek met compensatiedagen wordt veralgemeend, iedereen zal recht hebben op 3 bankholidays en maximaal 4 anciënniteitsdagen per loopbaan, een kader voor de terugbetaling van vervoerskosten werd ontwikkeld en de statuten voor een sociaal fonds werden uitgetekend.

Deze cao’s vormen voor ons een mooi vertrekpunt om verder sociaal vooruitgang te boeken. Het gaat om minima die elke werkgever dient te respecteren. Op ondernemingsniveau kunnen weliswaar altijd betere afspraken gemaakt worden. Want vanaf nu schrijven de meer dan 10.000 werknemers in dit PC 341 zich ook in de dynamiek van het Belgische sociaal overleg met tweejaarlijkse sectoronderhandelingen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.