Welkom bij PC325 - openbare kredietinstellingen!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

  • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
  • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
  • ACV Puls-aanwezigheid (jouw vertegenwoordigers en contactpersonen)
  • ACV Puls-publicaties (brochures met nuttige informatie en nieuwsbrieven)
  • ACV Puls-prioriteiten (waar wij als vakbond het verschil maken)
  • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Laatste nieuws

Specifieke regelgeving

Sector Informatie

Algemene sectorinformatie!

ACV Puls-aanwezigheid

ACV Puls heeft een vertegenwoordiging in de Nationale Bank van België en het CBFA (Commissie voor het Bank, Finanancie- en Assurantiewezen).  In de andere ondernemingen zijn de collega's van de CCOD (Christelijke Centrale van de Openbare Diensten) verantwoordelijk.  De nationale belangengroep van de OKI's bepaalt voor dit paritair comité welke punten er op het paritair comité worden behandeld. 

Algemene sectorinformatie

Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied 

[0] K.B. 06.06.1985 B.S. 28.06.1985 
[1] K.B. 17.09.1986 B.S. 01.10.1986 
[2] K.B. 16.06.1994 B.S. 28.06.1994 
[3] K.B. 15.07.1994 B.S. 04.08.1994 
[4] K.B. 07.04.1995 B.S. 29.04.1995 
[5] K.B. 23.12.1996 B.S. 31.12.1996 
[6] K.B. 29.01.2002 B.S. 09.02.2002 

In juli 2005 verscheen in het Staatsblad de nieuwe bevoegdheidsomschrijving van het paritair comité. Door de privatisering van heel wat parastatale instellingen (ASLK, Gemeentekrediet, Landbouwkrediet, NMKN) kromp het paritair comité vrij sterk. 

Op dit ogenblik is het paritair comité bevoegd voor de NV Federale Participatiemaatschappij, van de commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen, van het Participatiefonds, van de Nationale Delcrederdienst, van de Nationale bank van België en van de NV Credibe. 

In dit paritair comité, soms ook het paritair comité van de openbare kredietinstellingen genoemd, zijn momenteel nog een goeie 3.000 werknemers actief.  

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.