Specifieke regelgeving

Sector Informatie

ACV Puls-publicaties

Nieuwsbrief

Ben jij ACV Puls-lid, maar ontving je nog geen sectornieuwsbrief voor bedienden in de verzekeringssector?
Schrijf je dan in via Mijn ACV, zodat we je steeds op de hoogte kunnen houden van nieuwtjes uit de sector!

  Kadernieuwsbrief

  Ben je aangesloten bij ACV Puls en werk je in een kaderfunctie, als leidinggevende of als professional? Dan ben je vast ook geïnteresseerd in wat we specifiek voor die werknemersgroep te bieden hebben. We houden je hierover graag op de hoogte via de specifieke Kadernieuwsbrief.

  Algemene sectorinformatie

  De media: de audiovisuele sector en het paritaire comité 227

  Alweer enige tijd geleden is er een paritair comité opgericht voor de audiovisuele sector. Specifiek gaat het hier om de commerciële televisiebedrijven: denk aan VTM, Canal+, Vier... Maar ook om de hele onderaannemingssector:

  • Eerst en vooral zijn dat dus de productiehuizen waarbij Woestijnvis  bij het grote publiek wel het bekendste is. Zij leveren programma's op bestelling aan de zenders.
  • Daarnaast zijn er de facilitaire bedrijven zoals VideoHouse die zorgen voor studio's, materiaal allerhande, cameramensen... en die dus werken voor de productiehuizen of rechtstreeks voor de zenders.

  Het is al bij al een relatief kleine sector waar enkele duizenden mensen werken met een arbeidsovereenkomst (een bediendecontract). Een flink aantal werken met een zelfstandigenstatuut.  Het gaat onder meer om monteurs, kabelslepers, cameramensen, regisseurs, journalisten, artiesten....

  Het paritair comité 227 is een redelijk recent paritair comité. Er moeten dus nog heel wat afspraken gemaakt worden, maar er is ook al heel wat geregeld. Eerst en vooral is er de collectieve arbeidsovereenkomst over arbeidsorganisatie en flexibiliteit. Er is ook een functieclassificatie en de daaraan gekoppelde sectorbarema's.

  Er zijn op sectorniveau ook afspraken gemaakt over syndicale afvaardiging, indexatie van de lonen, eindejaarspremie en crisismaatregelen. Elke twee jaar worden er ook sectoronderhandelingen gevoerd over volgende onderwerpen: brugpensioen, vorming en risicogroepen en tijdskrediet.

  Wat concreter is PC 227 van toepasing voor:
  • bedienden
  • federaal, weliswaar overwegend Nederlandstalig
  • wel enkel commercieel, dus niet VRT en RTBF, wel de commerciële onderaanneming van die zenders
  • maar ook alle andere huidige en toekomstige media/dragers via dewelke 'content' verspreid wordt, actueel klassiek voorbeeld in deze is internet cf. the late mao magazine, dewereldmorgen ...
  Er zijn drie groepen
  • a. de televisie- én radiostations;
  • b. de onderaanneming;
  • b1. productiehuizen;
  • b2. facilitaire bedrijven

  Deze drie groepen zijn vertegenwoordigd door drie respectievelijke federaties

  • a. febelav: federatie der belgische audiovisuele ondernemingen
  • b. votp: Vlaamse onafhankelijke televisieproducenten
  • c. votf: Vlaamse onafhankelijke televisie-facilitaire bedrijven

  Langs werknemerszijde kennen we de drie traditionele vakorganisaties ACV, ACLVB en ABVV

  Het belang van een paritair comité voor de audiovisuele sector

  Een paritair comité vormt een wettelijk kader waarbinnen afspraken (vooral cao's) kunnen gemaakt worden op het vlak van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ruimste betekenis van het woord. Denk daarbij niet alleen aan loon en arbeidstijd, maar ook aan afspraken op het vlak van minimumbezetting, deontologie en redactiestatuut, free-lance tewerkstelling, werkzekerheid...

  Naast het 'legaliseren' van de sector kan het belang van zo'n paritair comité moeilijk overschat worden in zijn rol om sociale dumping tegen te gaan. Gezien het ontbreken van een wettelijk kader in deze sector wordt de concurrentie ook uitbundig gevoerd op het niveau van de werkomstandigheden, de loon- en arbeidsvoorwaarden.  Hoe lager de loonkost, des te scherper de prijs die het bedrijf kan aanbieden.  Die lagere loonkost wordt niet alleen bereikt door minimale condities aan te bieden aan het personeel, maar ook door grijze en ronduit illegale praktijken op vlak van sociaal recht te goeder of te kwader trouw toe te passen.

  Minder florissante tot ronduit deplorabele arbeidsomstandigheden hebben onvermijdelijk hun weerslag op de kwaliteit van de audiovisuele producties.  Dit ontgaat de kijker of de luisteraar op termijn ook niet.

  Kortom: je kan pas een kwaliteitsvolle productie hebben als je correcte loon- en arbeidsvoorwaarden creëert.

  Sociaal Fonds

  Mediarte.be is het Sociaal Fonds voor de Audiovisuele Sector.
  Voor meer info: www.mediarte.be

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.