Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

PC 127 - Handel in brandstoffen

Sector brandstoffenhandel: hopen op een ‘coronabonus' ?

Mogen werknemers uit de sector brandstoffenhandel hopen op een ‘coronabonus’ ?

In het paritair comité voor de handel in brandstoffen is een eerste stap gezet naar een bonus voor een aantal werknemers uit de sector. Tussen vakbonden en werkgevers werd een akkoord gesloten om werknemers die tijdens de coronacrisis aan het werk bleven uitzicht te geven op een financiële compensatie. Toch moeten nog een aantal hindernissen overwonnen worden voor deze premie ook effectief zal toegekend worden…

De handel in brandstoffen wordt door de regering beschouwd als een cruciale sector die essentiële diensten levert aan de bevolking. In combinatie met een grote vraag naar mazout bestemd voor de verwarming van woningen, moesten de werknemers van die sector de voorbije weken vol aan de bak om het werk rond te krijgen. Niet altijd in ideale omstandigheden gezien de uitbraak van het coronavirus…

Net als in andere essentiële sectoren was er logischerwijze ook bij de werknemers actief in de brandstoffenhandel een grote vraag naar een financiële compensatie voor de geleverde inspanningen.

Moeizame weg naar resultaat

Ondanks een moeilijke start van de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers werd er uiteindelijk toch een akkoord op sectorniveau gevonden dat een aantal werknemers van de sector uitzicht biedt op een ‘coronapremie’ van minimum 250 euro, indien aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan :

• Tijdens de hogervermelde periode heeft de arbeider hoofdzakelijk huis-aan-huis leveringen verricht van huisbrandolie en/of propaangas in bulk.
• Het aantal effectief gewerkte dagen tijdens deze periode bedraagt ten minste 20 dagen van minimum 6 uur.
• De premie wordt enkel toegekend indien de overheid er mee instemt dat hierop bedrijfsvoorheffing noch sociale bijdragen zijn verschuldigd.

De premie bedraagt minimum 250 euro gegarandeerd voor de periode vanaf 16 maart tot het einde van de lockdown, maar werkgevers zijn vrij om deze op eigen initiatief te verhogen. Ook kunnen op vrijwillige basis premies toegekend worden aan werknemers uit de sector die niet aan de bovenvermelde voorwaarden zouden voldoen.

Regeringsbeslissing is laatste hindernis

Het afgesloten akkoord staat of valt echter met een positieve beslissing van de regering die de mogelijkheid biedt om deze bonus toe te kennen zonder dat hierop bedrijfsvoorheffing of sociale bijdragen verschuldigd zijn. In regeringskringen werd dit voorstel al naar voor geschoven, maar tot op heden bleef elke beslissing uit.

Alle ogen zijn dus gericht op een zeer spoedig initiatief van de regering. Komt dit er niet, dan betekent dit dat er geen gegarandeerde premie is voor de werknemers uit de sector, maar dat dit opnieuw een zaak wordt van de individuele goodwill van de werkgevers.
Vakbonden en werkgevers hebben alvast in een gezamenlijke brief aan de regering gevraagd om de voorgestelde bonus mogelijk te maken.

In het akkoord werden ook nog een aantal andere aanbevelingen opgenomen. De volledige tekst lees je hieronder 
Akkoord PC 127

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.