Nuttige websites

Demografiefonds

De sociale partners van de sector chemie, kunststoffen en life sciences hebben een Demografiefonds opgericht voor de werknemers en ondernemingen van de sector.

De doelstellingen van dit Fonds is het financieren van projecten om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de loopbanen de werkbaarheid in de sector te behouden en verbeteren.

Dankzij dit Fonds krijgt elke onderneming de kans om in samenwerking met de werknemersvertegenwoordiging nieuwe maatregelen te treffen voor werkbaar werk en een financiële ondersteuning te krijgen tot maximum 0,3 % van de brutoloonmassa van de onderneming en dit gedurende maximum 4 jaar.

Surf naar www.demografiefonds.be.

Co-Valent

Co-Valent is de website van fondsen voor Vorming in de Scheikundige Nijverheid voor arbeiders en bedienden.

ViTalent

ViTalent is het allereerste gespecialiseerde opleidingscentrum voor de farma en biotech in Vlaanderen. ViTalent opent de deuren in de tweede helft van 2021 op het Wetenschapspark in Niel en biedt opleidingen voor werkzoekenden, studenten en werknemers uit de sector van de life sciences.

ViTalent vzw is een gezamenlijk initiatief van de sociale partners: sectorfederatie essenscia vlaanderen samen met de werknemersorganisaties ABVV, ACLVB en ACV. Het sectorale vormingsfonds Co-valent investeert anderhalf miljoen euro in de opstart van het opleidingscentrum.

Voor meer info surf naar www.vitalent.be

Securex

De website van Securex biedt ook informatie over de evolutie van de index.

Onder het luik Sociaal/ sleutelbedragen tref je de meest actuele informatie aan.

ACTA

ACTA is een opleidingscentrum voor de procesindustrie in het algemeen en voor de chemische sector in het bijzonder.

De belangrijkste expertisedomeinen zijn:

  • elektro- meet- en regeltechniek;
  • industriële automatisering;
  • mechanische technieken;
  • procestechnieken;
  • veiligheid;
  • transportsystemen.

Voor leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten vormt ACTA een essentiële brugfunctie tussen onderwijs en het bedrijfsleven. ACTA beoogt vooral de optimale aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Om dit doel te bereiken stimuleert ACTA de samenwerking tussen onderwijs en industrie, scholen van de verschillende netten, toeleveringsbedrijven van automatiseringsapparatuur en productiebedrijven in de regio en diverse instellingen betrokken bij opleidingen.

Internationale websites

Vakbondswerk stopt niet aan de grens. ACVBIE is lid van verschillende Europese en internationale industriële vakbondsfederaties om de belangen van haar leden in de globale wereldeconomie beter te verdedigen.

IndustryAll Europe

Industriall Europees Vakverbond vertegenwoordigt 7,1 miljoen werknemers in de industrie, de mijnbouw en energiesector op Europees niveau.

IndustryAll World

Industriall Global Union vertegenwoordigt 50 miljoen arbeiders in 140 landen in de sectoren mijnbouw, energie en industrie.

Zij strijden op wereldvlak voor betere arbeidsomstandigheden en vakbondsrechten. Industriall vecht voor een ander model van globalisering en een nieuwe economische en sociale model waarin mensen centraal staan op basis van democratie en sociale rechtvaardigheid.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.