Over ACVBIE

ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), zo heet de centrale sinds het fusiecongres van 5 juni 2010, is ontstaan uit de samensmelting van ACV-Bouw en Industrie en ACV Energie Chemie. Met zijn 13.000 militanten verdedigt ACVBIE de belangen van bijna 260.000 leden (het ACV telt +/- 1,6 miljoen leden). ACVBIE telt ongeveer 190 personeelsleden.

Deze schaalvergroting heeft tal van voordelen:

  • ACVBIE heeft een voorsprong in het debat over het gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden;
  • ACVBIE weegt zwaarder op het industrieel beleid;
  • ACVBIE staat garant voor een goede dienstverlening en degelijke ondersteuning op vlak van de ondernemings- en plaatselijke werking.
Structuur

ACVBIE heeft zowel een nationale als een beroepsverbondelijke structuur.

De beroepsverbonden staan garant voor de doorstroming van en naar nationale beleidsinstanties.

Doelstelling

ACVBIE wil werken aan de kwaliteit van de arbeid:

  • kwaliteit van arbeidsinhoud;
  • kwaliteit van arbeidsomstandigheden;
  • kwaliteit van arbeidsvoorwaarden;
  • kwaliteit van arbeidsverhoudingen.

Deze vier aspecten vormen samen de 'kwaliteit van de arbeid' en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Een goede kwaliteit van de arbeid betekent, dat de voorwaarden in het werk, de werkomgeving en het bedrijf aanwezig zijn om zich goed te voelen bij het werk.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.