Staking en acties van 29 maart: tijd voor échte waardering!

AANDEELHOUDERS KRIJGEN MILJARDEN, WERKNEMERS KRIJGEN PEANUTS

Doe jij ook mee ?

Werknemers verdienen respect:

Vandaag moeten we jammer genoeg vaststellen dat het overleg met de werkgeversorganisaties over jouw arbeidsvoorwaarden zeer moeilijk is geworden.

Wij willen een interprofessioneel akkoord (IPA) voor dit en volgend jaar;

  • Een indicatieve marge voor de loonsverhoging. We willen géén bovengrens meer.
  • Een verhoging van het minimumloon én van de lage lonen.
  • Akkoorden die een antwoord bieden op de eindeloopbaanproblematiek.
  • Een aanpassing van de loonnormwet van 1996. Anders zullen reële loonsverhogingen onmogelijk blijven.

Hoe kan jij aan de actiedag deelnemen? Blijf thuis. Je hoeft je niet te melden op het werk.

Neem je tijdens de actiedag deel aan een staking en leid je loonverlies, dan heb je recht op een stakingsvergoeding. Die wordt uitbetaald via je verbond.  Voorwaarde is dat je minstens 6 maanden lid bent. Na 3 maanden lidmaatschap heb je recht op de helft van de stakingsvergoeding. 

Werk je voltijds, dan ontvang je 30 euro per dag. Ben je deeltijds tewerkgesteld dan krijg je 15 euro per dag.

Download hier ons pamflet in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Download de Loonkrant die bevat een schat aan informatie over de manier waarop je loon gevormd wordt, het belang van het collectief overleg en de betekenis van het IPA en getuigenissen van werknemers.

Alle informatie over het IPA hier.

 

We rekenen op je!

Personalization