Voel jij je goed op je werk?

Op 28 april is het Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze internationale dag besteedt aandacht aan de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Dit jaar ligt de focus op de psychosociale risico’s op het werk

De Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg definieert psychosociale risico’s op het werk als volgt: ‘de kans dat één of meerdere werknemers psychische schade ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.’

Psychische schade kan zich bijvoorbeeld uiten in angsten, depressie en zelfs zelfmoordgedachten. 
Deze risico’s kunnen zich ook uiten in lichamelijke klachten zoals slaapproblemen, verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, maag-en darmproblemen, …

De bekendste uitingen van psychosociale risico’s op het werk zijn stress, burn-out en conflicten verbonden aan het werk en geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Dirk Swysen, Diensthoofd Beweging en Vorming ACV Vlaams Brabant, legt uit waarom het belangrijk is dat hieraan aandacht besteed wordt: ‘De welzijnswet bestaat ondertussen bijna 25 jaar. Ze heeft de verdienste gehad om uit te breken van een traditioneel veiligheidsdenken naar een globaal ‘welzijnsdenken’. Hierdoor is er zeker meer aandacht gekomen voor de mens, die als werknemer voortdurend onderhevig is aan psychosociale risico’s. Ik stel echter vast dat er nog erg veel schroom bestaat om preventief aan de slag te gaan met die psychosociale risico’s. Een werknemer is nu eenmaal ook de meest gecompliceerde ‘machine’ in een bedrijf. Moeilijk te analyseren, elk met een eigen handleiding en, in tegenstelling tot echte machines, vooral vol behoeften. Op deze behoeften inspelen zal de grote uitdaging zijn van de toekomst.’

Op 28 april organiseert ACV Vlaams-Brabant daarom een ochtend- en een avondwebinar, waarin we je meenemen in de wereld van het psychosociaal welzijn.

  • Wat is psychosociaal welzijn?
  • Welke psychosociale risico’s kunnen zich voordoen op het werk?
  • Hoe kun je deze risico’s vermijden?
  • Wat als het fout loopt?
  • Hoe kan het ACV je helpen, zowel preventief als in de zoektocht naar oplossingen als je je niet goed voelt? 

We gaan hierover in gesprek met uiteenlopende gasten: experten, getuigen, ACV-medewerkers…

Interesse om deel te nemen? Neem een kijkje op de webinarpagina en schrijf je in!

  • Webinar 'Voel jij je goed op je werk': Ochtendsessie, 28 april 2021, 9u (klik hier)
  • Webinar 'Voel jij je goed op je werk': Avondsessie, 28 april 2021, 19u (klik hier)
 

Personalization