Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

ACV behaalt overwinningen bij Grondwettelijk Hof

Op 20 juli 2023 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over twee verzoekschriften die het ACV en andere middenveldorganisaties hadden ingediend. Het ACV kreeg als mede-eiser gelijk in de zaak tegen het decreet over het Vlaams sociaal beleid enerzijds en tegen het wijzigingsdecreet volwassenenonderwijs anderzijds.

Anderhalf jaar geleden besliste de Vlaamse Regering om de regels voor de Vlaamse sociale bescherming te verstrengen. Negentien middenveldorganisaties, waaronder het ACV, groepeerden zich onder de noemer “Iedereen beschermd” en trokken naar het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof fluit nu de Vlaamse Regering terug omdat de regels een aanzienlijke achteruitgang van de sociale bescherming betekenen.

Betalen voor de zorgpremie

“Er kwamen bijzonder strenge regels voor nieuwkomers. Wie wettelijk in het land verblijft, zou vanaf dag één de zorgpremie moeten betalen,” aldus Leen Van den Bulck,  projectcoördinator Sociale bescherming bij SAAMO Antwerpen en woordvoerder van de “Iedereen beschermd”-coalitie. “Maar om recht te hebben op een zorgbudget moest je nu tien jaar verblijf én een inburgeringsattest kunnen voorleggen. Voor een sociale correctie op de zorgpremie moest je vijf jaar in het land zijn.”

Bovendien kwam er een dossiertaks voor iedereen die een beslissing over het zorgbudget wil aanvechten. De regering moet die taks nu afschaffen voor wie een verhoogde tegemoetkoming heeft. Wie gelijk krijgt, moet de 75 euro terugkrijgen. Volgens het Hof is de regeling omtrent de dossiertaks discriminerend en moet de Vlaamse Regering de regels aanpassen. Hiermee volgt het Grondwettelijk Hof bijna volledig onze redenering.

Geen drempels in inburgeringstraject

Het ACV diende ook een verzoekschrift in tegen het wijzigingsdecreet volwassenenonderwijs. Ten eerste zou er een gestandaardiseerde NT2-test ingevoerd worden waarop NT2-cursisten moeten slagen om een certificaat te krijgen.

Daarnaast moest het NT2-onderwijs voor verplichte inburgeraars betalend worden. Er was geen vrijstelling of vermindering mogelijk van inschrijvingsgeld voor wie inburgering verplicht is. Die maatregel is voor het Grondwettelijk Hof een duidelijk geval van discriminatie en wordt dan ook vernietigd. Dat betekent dat cursisten zonder diploma secundair onderwijs, net als vroeger, geen inschrijvingsgeld zullen moeten betalen. Zo kon het ACV mee een belangrijke drempel in het inburgeringstraject tegenhouden.

Deze twee uitspraken zijn een overwinning tegen het project van de Vlaamse Regering om sociaal-economische rechten te koppelen aan inburgeringsstatus en om het inburgeringstraject te bemoeilijken. Het ACV hoopt dat de boodschap van het Hof ook na 2024 blijft doorzinderen bij de beleidsmakers en bij wie het volgende regeerakkoord opstelt.

Meer info: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-112n-info.pdf 

Lees het actuabericht van 25/07/2023: 'ACV behaalt overwinningen bij Grondwettelijk Hof' (pdf).

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.