Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Werknemers worden gesust met premies, loonnormwet moet herzien worden

Gemeenschappelijk persbericht van ACV, ACLVB en ABVV.

Vandaag brachten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) advies uit over de koopkrachtpremie die de regering heeft beslist. De vakbonden in de Nationale Arbeidsraad zijn formeel: de opeenvolging van premies bewijst dat de loonnormwet niet werkt. Heel wat werknemers zullen trouwens niets zien van dergelijke premie omdat het sectoroverleg hierover in een keurslijf wordt gestoken.

Grondige herziening loonnormwet nodig

Werknemers in ons land zijn voor een loonsverhoging momenteel volledig afhankelijk van de goodwill van de regering. Zoiets druist in tegen de fundamentele vrijheid van onderhandelen door de sociale partners, zoals ook vastgesteld door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

De vakbonden ACV, ABVV en ACLVB benadrukten het al uitvoerig: enkel een grondige hervorming van de loonnormwet kan de vrijheid van collectief onderhandelen garanderen, het evenwicht tussen winsten en lonen herstellen, en het sociaal overleg uit de loonimpasse helpen.

Er is ruimte voor loonsverhoging

Er bestaat niet alleen een nood om werknemers beter te verlonen, er is ook ruimte voor. 

Alleen moet de zogenaamde Belgische loonhandicap correct worden berekend, en dient rekening te worden gehouden met loonsubsidies en bijdrageverminderingen voor ondernemingen, en met de historisch hoge winstmarges.

Op dit ogenblik laat de loonnormwet helaas niet toe om de werknemers betere lonen te geven. Daardoor worden kunstgrepen zoals de recente koopkrachtpremie onvermijdelijk. 

Koopkrachtpremie bewijst het failliet van loonnormwet

De koopkrachtpremie toont het failliet van de loonnormwet aan. Bovendien brengt het structureel beroep doen op dergelijke premies de financiering van de sociale zekerheid en fiscale inkomsten van de overheid in gevaar.

Om die redenen brachten de vakbonden in de NAR een negatief advies uit over de koopkrachtpremie.

Gesterkt ook door de constatering dat  de toekenning van een premie op sectorniveau afhankelijk wordt gemaakt van het behalen van een ‘hoge winst’ of ‘uitzonderlijk hoge winst’.

Dit dreigt het gebruik van de koopkrachtpremie in te perken, omdat in bepaalde sectoren het winstbegrip een andere invulling kent. Hierbij denken we aan de social profitsectoren en overheidssectoren die het traditionele winstbegrip niet kennen.

Het feit dat er sprake moet zijn van ‘hoge winsten’ om een premie toe te kennen op sectorniveau ondergraaft ook sterk de onderhandelingsvrijheid van de sectorale onderhandelaars. Ondernemingen waar goede resultaten zijn behaald, dreigen uit de boot te vallen.

Lees het persbericht van 24 januari 2023 'Werknemers worden gesust met premies, loonnormwet moet herzien worden' (pdf).


Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.