Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

ACV Gender

ACV Gender versterkt en verbindt alle werknemers.

ACV Gender

Doe mee aan de zorgenquête van ACV Gender!

Nam jij de voorbije 5 jaar zorg op voor kinderen of andere hulpbehoevende personen in jouw omgeving?  En werk je in Vlaanderen? Dan kan jij ons helpen een beter zicht te krijgen op de impact van onbetaalde zorg op jouw leven.   

Vul nu de enquête van ACV Gender in!  

Je kan de enquête in het Nederlands of Frans invullen. Jouw inbreng is van onschatbare waarde. De resultaten van deze enquête zullen we namelijk gebruiken om onze vakbondseisen aan te toetsen, en om die verder kracht bij te zetten richting de politieke verkiezingen.

 

ACV Gender wil samen met de Zorgcoalitie een zorgzame overheid!  Jij ook?

Nu de verkiezingen naderen komen we tot een hele reeks pijnlijke vaststellingen.

 • Zorgverleners kampen met ongunstige arbeidsomstandigheden en krijgen geen loon naar werk, terwijl werknemers in de dienstenchequesector loonverlies ervaren door inbreuken op welzijnswetten en opzegging van CAO's.
 • Besparingen en commercialisering in de zorg resulteren in toenemende tijdsdruk en burn-out, en de ellenlange wachtlijsten in de gezondheidszorg nemen niet af.
 • Verder zijn ook mensen die onbetaald zorgtaken opnemen de dupe van het beleid. De nieuwe voorrangsregels in de kinderopvang sluiten degenen uit die ze het meest nodig hebben, zoals kinderen uit gezinnen in kwetsbare situaties (voorbeeld: werkzoekenden of alleenstaanden).
 • Dit vormt een van de vele discriminaties die (onvrijwillige) deeltijdwerkers treft, naast onder andere de beperking in tijdskrediet en een lager pensioen. Om maar te zwijgen over het huispersoneel dat vaak in het zwart, onderbetaald en zonder sociale rechten, meebouwt aan onze welvaart.

Dit zijn symptomen van een breed maatschappelijk probleem: de systematische onderwaardering van zorg.  

📣 Teken de Open brief van de Zorgcoalitie!

Zorg vormt de kern van onze samenleving. Daarom is het cruciaal dat onze overheid de mens centraal stelt in de zorg en een krachtig sociaal beleid voert dat gericht is op het erkennen, herverdelen en herwaarderen van zorgarbeid. Dit vereist een doordachte aanpak van structurele kwesties zoals sociaaleconomische ongelijkheid, armoede, gendersegregatie op de arbeidsmarkt en de oneerlijke organisatie van zorg.

De Zorgcoalitie eist een zorgzame overheid die deze principes ter harte neemt en vertaalt naar beleid. Zo maken we samen een zorgzame samenleving waar. 

Zet jij hier mee je schouders onder? Teken onze petitie en lees meer over onze beleidsvoorstellen in de Open brief

Super Maria jongleert en balanceert. Hoe zit dat bij jou?

Maar liefst 60% van alle arbeid die we verrichten in België is onbetaald. Toch ontleen je geen status, macht of inkomen aan onbetaalde zorg.  Vrouwen besteden gemiddeld 9,5u per week meer tijd aan die onbetaalde, huishoudelijke taken dan mannen!  De gevolgen zijn niet min:

 • Er is nog altijd een gigantische loonkloof van 23% tussen mannen en vrouwen!
 • Het pensioen van vrouwen ligt gemiddeld 30% lager.
 • Maar liefst 43,5% van de deeltijds werkenden geeft aan dat men dit uit noodzaak doet.

Daarom vraagt ACV Gender:

✅ 25 betaalde vakantiedagen
✅ Sterke gezinsondersteunende diensten en kinderopvang
✅ Een gelijke verdeling van zorg en huishouden
✅ Geen onvrijwillig deeltijds werk
✅ Versterking van tijdskrediet, thematisch verlof en loopbaanonderbreking
✅ Vaders en meeouders meer aanwezig
✅ Publieke diensten, kwaliteitsvol en toegankelijk voor iedereen

 

💡 Lees er alles over in het dossier 'ACV gaat voluit voor gendergelijkheid'

Meer gendergelijkheid zal er niet uit zichzelf komen.  Ontdek in het inhoudelijk dossier wat moet veranderen, waarom ACV Gender deze eisen stelt en hoe deze het verschil kunnen maken.

Sociale verkiezingen 2024: met gelijkheid wint iedereen!

Heb jij ideeën die je werkvloer verbeteren? Stel je kandidaat voor de sociale verkiezingen en realiseer ze via het sociaal overleg in je organisatie! Alle ACV-afgevaardigden zeggen hetzelfde: dankzij hun engagement weten ze meer over hun organisatie, wat er leeft bij hun collega's en hoe de samenleving in elkaar zit. Meer info op www.hetacv.be/sociale-verkiezingen.

Meer gelijkheid op de werkvloer

Een vakbondsteam staat pas echt sterk als die gevarieerd is en uit mensen bestaat met verschillende eigenschappen en ervaringen. Denk dus zeker na over welke personen er in je vakbondsteam zitten. Zo zorg je voor een representatief team dat een weerspiegeling is van je organisatie.

👉 Werk mee aan een representatieve en democratische vakbondswerking! Lees er alles over in het inspiratieboekje.

Vragen?

 • Is er een vakbond in je organisatie? Spreek dan de ACV-afgevaardigde aan.
 • Heeft je organisatie nog geen ACV-werking? Stuur een mail naar socialeverkiezingen@acv-csc.be

Meer info vind je de folder en op www.hetacv.be/sociale-verkiezingen.

Wat doet ACV Gender?

ACV Gender strijdt voor gelijke rechten voor iedere werknemer, wat hun genderidentiteit ook is! Dat doen we door:

 • werknemers te verbinden en te versterken
 • genderongelijkheden bloot te leggen
 • gelijke kansen en rechten te creëren
 • stereotypen te doorbreken en ruimte te maken voor keuzemogelijkheden
 • te streven naar een samenleving waarin waardering en respect voor elk individu een evidentie is

Ook binnen de eigen organisaties moeten hiervoor stappen genomen worden. Hiervoor is een bewuste en wijdverspreide genderbril cruciaal!

 

Logo-ACV-gender

Strijdpunten ACV Gender

Militant? 

Ga zelf aan de slag in je onderneming en zorg voor meer gendergelijkheid! 

Hoe zit het in jouw onderneming? Verdienen mannen bij jou nog altijd meer dan vrouwen voor een gelijkaardige functie? Hoe groot is dat verschil? Ontdek hoe het zit en hoe je concreet aan de slag kan om de loonkloof in je onderneming te verkleinen! 

More Info

👉 Zwanger of binnenkort (pleeg) ouder? 
Bekijk de brochure 'Kind op Komst' over moederschapsbescherming, uitkeringen, het groeipakket, geboorte- adoptie- en pleegouderverlof. 

 

👉 Info voor militanten 

Check de info op de militantensitegelijkheid, LGBTI+-rechten of grensoverschrijdend gedrag in de onderneming?