Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Rechtvaardige fiscaliteit

Het ACV strijdt voor een eerlijke fiscaliteit waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Hoe sta jij tegenover rechtvaardige fiscaliteit? 

Het is weer zover… het indienen van je jaarlijkse belastingaangifte. Dit jaar valt dit samen met de federale, Vlaamse  en Europese verkiezingen. Het thema ‘belastingen’ staat hoog op de agenda van alle politieke partijen.

Het ACV ijvert al jaren voor rechtvaardige belastingen. Vind jij ook dat er nog werk aan de winkel is en dat onze belastingen nog eerlijker moeten worden verdeeld? Wij zitten op jouw golflengte. 

Vul de enquête in en zet onze belastingeisen kracht bij!

Het ACV hecht waarde aan jouw mening. Help ons mee om de volgende regeringen onder druk te zetten om broodnodig fiscaal te hervormen.

Vul daarom onze korte bevraging in. Rangschik de suggesties voor een beter belastingsysteem in de volgorde van jouw voorkeur. De bevraging neemt slechts 3 minuten in beslag.

💡 Jouw inbreng is van onschatbare waarde. Dankzij de steun van onze leden en militanten hebben we in het verleden al zaken in de fiscaliteit kunnen verbeteren. De resultaten van deze enquête gaan we ook nu gebruiken om onze vakbondseisen te toetsen, en ze verder kracht bij te zetten richting de bevoegde ministers en politiek verantwoordelijken.

Verkiezingen 2024

In dit belangrijke verkiezingsjaar spreekt het ACV zich meer dan ooit uit voor meer solidariteit en rechtvaardigheid op de werkvloer en in de samenleving. Check onze initiatieven en belangrijkste standpunten over de diverse thema's die jou aanbelangen! 👇

witte lijn

ACV neemt het op voor rechtvaardige fiscaliteit

Zwaarste lasten voor de sterkste schouders

Het ACV wil dat de lasten eerlijk verdeeld worden: wie veel verdient, moet meer bijdragen dan wie minder verdient, ongeacht waaruit men zijn inkomsten haalt.

De Vivaldi-regering beloofde een fiscale hervorming in haar regeerakkoord en Vincent Van Peteghem deed een verdienstelijke voorzet voor meer evenwicht tussen belastingen op arbeid en op kapitaal. Die hervorming strandde, “want als je blijft werken voor die 100 rijke stemmers, dan is er niks mogelijk”, zoals de minister terecht repliceerde richting MR en het VBO.

Het gevolg? Een gemiste kans om de zware factuur voor gezinnen, uitkeringsgerechtigden, werknemers en freelancers te verlichten. Intussen blijven de grote vermogens, vennootschappen en bedrijven en hun aandeelhouders buiten schot. 

▶ Een status quo van deze fiscale ongelijkheid is voor het ACV geen optie. Er zijn tal van alternatieven om de inspanningen veel rechtvaardiger te spreiden in plaats van bedrijven en veelverdieners ongemoeid te laten.

Een sociale tax shift is een must

Het ACV steunt de publieke opinie in haar roep om een 'tax shift'.  Onze arbeid wordt in België zwaar belast, terwijl een ondernemer die miljoenen overhoudt aan de verkoop van zijn bedrijfsaandelen daarvan geen eurocent moet afstaan aan de overheidsfinanciën.

Eén van de vele voorbeelden waarom wij pleiten voor meer bijdragen van het kapitaal én de multinationals. In plaats van publieke dienstverlening, sociale zekerheid, milieu-investeringen, … af te bouwen ten koste van de mensen die daar nood aan hebben.

Rechtvaardiger belastingen zijn dus een must én we willen de financieel zwakkeren niet achterlaten om je belastingbrief te verlichten. 

Netwerk Rechtvaardige Fiscaliteit: samen staan we sterker

Met het Netwerk Rechtvaardige Fiscaliteit – Réseau pour la Justice Fiscale (NRF/RJF) ijveren we met een brede groep van organisaties, die miljoenen Belgen vertegenwoordigen, voor een eerlijk belastingsysteem dat een sociale en solidaire samenleving mogelijk maakt.

ℹ Meer info op www.rechtvaardigefiscaliteit.be