Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

ACV Gender

ACV Gender versterkt en verbindt álle werknemers

ACV Gender

ACV Gender strijdt met Super Maria voor super jobs!

✅ Voor bruto-loonsverhogingen

Hogere lonen komen iedereen ten goede. Zeker vrouwen want zij hebben een hoger risico op armoede dan mannen. Daarom willen we af van de loonnormwet.

✅ Voor een goed evenwicht tussen werk en privé

Voor een grotere waardering en betere verdeling van zorg, zowel betaald als onbetaald. Met de nodige investeringen in betaalbare, laagdrempelige en kwalitatieve openbare diensten en mantelzorg.

✅ Voor een sterke sociale zekerheid

Ouderschapsverlof, tijdskrediet, geboorteverlof en periodes van werkloosheid moeten meetellen voor toegang tot het minimumpensioen. Een zorgvriendelijke sociale zekerheid is nodig om vrouwen de mogelijkheden te bieden die ze verdienen.

✅ Voor een veilige werkomgeving zonder geweld

Een bredere erkenning van mentaal en fysiek zware taken zodat elk beroep voltijds en voor langere tijd kan uitgeoefend worden. Een sterk beleid rond ongewenst gedrag op het werk.

Internationale Vrouwendag 08/03

💪 Op Internationale Vrouwendag kwam ACV Gender op straat om gelijke kansen en eerlijke werkomstandigheden te eisen voor vrouwen! We lieten onze stem horen, want gelijke rechten moeten er zijn voor iedere werknemer!

 

Videoverslag actie ACV-Puls

Op Internationale Vrouwendag 2023 deelde ACV Puls 500 cupcakes uit voor het winkelpersoneel en zette de thema's veiligheid, tijdskrediet en loon op de agenda! Herbeleef de actie in de video of op in de Facebookgroep van ACV Gender! 👇

Wat doet ACV Gender?

ACV Gender strijdt voor gelijke rechten voor iedere werknemer, wat hun genderidentiteit ook is! Dat doen we door:

  • werknemers te verbinden en te versterken
  • genderongelijkheden bloot te leggen
  • gelijke kansen en rechten te creëren
  • stereotypen te doorbreken en ruimte te maken voor keuzemogelijkheden
  • te streven naar een samenleving waarin waardering en respect voor elk individu een evidentie is

Ook binnen de eigen organisaties moeten hiervoor stappen genomen worden. Hiervoor is een bewuste en wijdverspreide genderbril cruciaal!

 

Logo-ACV-gender

Strijdpunten ACV Gender

Tegen de pensioen- en loonkloof

Het ACV wil niet alleen de pensioenkloof dichten, maar werkt aan waardige pensioenen voor iedereen! Deze strijd is nog niet gestreden, want de ongelijkheid tussen vrouw en man zit diepgeworteld: er is niet alleen een pensioenkloof van 30%, we kampen daarbovenop nog steeds met een loonkloof van 21%.

Hoe zit het in jouw onderneming? Verdien je in je onderneming meer als man dan als vrouw voor een gelijkaardige functie? Hoe groot is dat verschil? Ontdek het met onze handige tool

More Info

👉 Zwanger of binnenkort (pleeg) ouder? 
Bekijk de brochure 'Kind op Komst' over moederschapsbescherming, uitkeringen, het groeipakket, geboorte- adoptie- en pleegouderverlof. 

 

👉 Info voor militanten 

Ben je militant en heb je vragen over gelijkheid, LGBTI+-rechten of grensoverschrijdend gedrag in de onderneming?

Check de onderliggende links of ontdek meer op onze militantenpagina!

Bezoek de militantensite

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.