Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Waarom het COV geen actie voert over het 'rapport van wijzen'

Over het Rapport van de Commissie van Wijzen zijn de sociale partners op 25 april gehoord in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Onze stem was daar klaar en duidelijk. We willen gedegen sociaal overleg om tot een loopbaanakkoord met betere arbeidsomstandigheden te komen: op basis van een starttekst die meer in evenwicht is. Na de reacties tijdens de hoorzitting gaan we ervan uit dat dit rapport niet de starttekst zal zijn voor verdere onderhandelingen over een loopbaanpact. En alle partijen en sociale partners zijn het erover eens dat zo’n pact er alleen kan komen op basis van grondig sociaal overleg.

De inbreng van het COV op de hoorzitting (volledig verslag) kwam tot stand na consultatie. Het COV heeft in januari, verspreid over Vlaanderen, de leden uitgenodigd om te komen debatteren over dat rapport of om via een online formulier bedenkingen mee te geven. Misschien nam jij ook deel? Samen met jullie, onze leden, hebben we beslist om niet tot staking of manifestatie over te gaan, wel in de eerste plaats in te zetten op het realiseren van dat nodige sociaal overleg. Zo legden we het ook uit in Basis en op de hoorzitting

COC, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs voeren in mei actie tegen het rapport van de Commissie van Wijzen. Voor het COV moet het sociaal overleg eerst een kans krijgen. Uiteraard beseffen wij dat er vandaag veel misloopt in het basisonderwijs. Het lerarentekort, de hoge werkdruk, de vele zieken, de planlast, ... Die zorgen maakten we kenbaar aan de politici op 23 april toen we de actie van de Franstalige onderwijsvakbonden in aanloop van de verkiezingen ondersteunden. We hebben onze bezorgdheden en eisen luid laten horen. Als de volgende regering daar geen werk van wil maken, en er dus geen loopbaanakkoord komt na gedegen sociaal overleg, zal ook het COV zeker en vast acties overwegen.


We willen jou en al onze leden uitdrukkelijk bedanken voor je engagement. Samen voor een sterker basisonderwijs!
 

Marianne Coopman
Algemeen secretarisPS Heb je nog vragen, neem dan contact op met ons via cov.algemeen@acv-csc.be