Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Een beetje respect ...

Zelf wilde minister Weyts geen visionair plan uittekenen voor “een modern personeels-, human resources-, professionaliserings- en schoolorganisatiebeleid” voor het Vlaams onderwijs. Die opdracht gaf de Vlaamse regering op zijn initiatief wel aan een Commissie van Wijzen die net voor de kerstvakantie haar rapport neerlegde.

De pijnpunten van ons onderwijs zijn gekend. Er zijn groeiende zorgen over de werkbaarheid, de organisatie en de kwaliteit met als rode draad het grote lerarentekort. Het is tekenend voor ons politiek beleid dat een overheid de hete aardappel op het einde van de legislatuur dan doorschuift naar een commissie zonder statuut.

Over de inhoud van het rapport beraadt het COV zich deze maand ernstig en diepgaand met jullie, onze leden. Daarna volgt intens overleg met de COV-besturen. Over die aanpak kan je hier meer lezen. Het rapport is wat het is: input voor debat. Niet meer, niet minder. Het COV is een belangrijke partner in dat debat. We grijpen het rapport aan om onze standpunten helder te formuleren en onze visie op de toekomst van het basisonderwijs coherent verder uit te tekenen.
Naast de inhoud is er ook de wijze waarop de commissie en het rapport zelf tot stand kwamen en het feit dat het rapport eerst aan de pers en dan pas aan de sociale partners werd toegelicht. We kunnen niet anders dan daar conclusies uit trekken.

De inbreng en inhoudelijke versterking van de vakbonden in tal van beleidsdossiers staat buiten kijf. We weten: als je een breed draagvlak wil voor belangrijke hervormingen, dan is respect voor de sociale partners een eerste belangrijke vereiste. Dat respect toon je niet door de pers in rep en roer te zetten met het lanceren van enkele lukraak uitgekozen maatregelen zoals de 38-uren week, het afnemen van de vaste benoeming van deeltijds werkende leraren of de afschaffing van de pedagogische studiedagen. Zo versterk je bewust een nefast polariserend denken.

Dat respect toon je evenmin door het middenveld en het sociaal overleg te vervangen door commissies van individuen die dan zogezegd het lef hebben om nieuwe wegen te verkennen maar ondertussen de stem van de mensen om wie het echt gaat, van jou dus, niet horen en niet vertolken. 

Het COV is zoals altijd bereid om op een open manier mee te werken aan maatregelen die de professionaliteit van de leraar zullen beschermen en versterken en de werkbaarheid voor alle personeelsleden in het onderwijs doen toenemen. Als de Vlaamse regering echt zo’n traject wil uitstippelen, dan zal het met respect voor het sociaal overleg moeten gebeuren. Anders is deze hele oefening alweer een maat voor niks geweest.

Marianne Coopman (zwartopwit in Basis-1)