Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Besparingen op tijdskrediet gaan helaas door

Tijdens de begrotingsopmaak in oktober 2022 besliste de regering om te besparen op tijdskrediet en de thematische verloven. Deze besparingsmaatregelen zouden ingaan vanaf 1 januari 2023, maar dat liep vertraging op. De nieuwe regeling zal toegepast worden vanaf  1 februari 2023. Helaas heeft deze vertraging niet tot voortschrijdend inzicht gezorgd bij de regering. Zo wordt het recht op tijdkrediet om te zorgen voor een kind ingeperkt, terwijl de combinatie van gezin en werk nu al heel erg onder druk staat. Opleiding volgen wordt voor deeltijdsen een stuk moeilijker gemaakt, levenslang leren is blijkbaar dan toch niet van zo een groot belang. En wat te zeggen van de bizarre situatie dat een werknemer die 75% werkt, wel een uitkering kan krijgen om volledig te stoppen met werken, maar niet langer om halftijds te gaan werken.

Deeltijdse werknemers

Werknemers die deeltijds werken, zullen geen uitkeringen meer kunnen aanvragen voor een halftijds tijdskrediet met motief.  In de nieuwe regeling geldt de voorwaarde dat een werknemer minstens 1 jaar voltijds gewerkt moet hebben om recht te krijgen op een uitkering.

Een voltijds tijdskrediet zal – in tegenstelling tot wat eerder aangekondigd werd – wel mogelijk blijven, voor werknemers die 2 jaar minstens deeltijds bij hun werkgever werken.

Dit leidt tot de bizarre situatie dat een werknemer die 75% werkt, wel een uitkering kan krijgen om volledig te stoppen met werken, maar niet langer om halftijds te gaan werken. Begrijpe wie kan.

Motief zorg voor een kind

Wie tijdkrediet met het motief zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar neemt, moet rekening houden met 3 inkortingen:

  • Voor het voltijdse tijdskrediet, wordt de leeftijd verlaagd van 8 naar 5 jaar. Het voltijdse tijdskrediet zal vanaf 2023 dus aangevraagd moeten worden vooraleer het kind effectief 5 jaar is.
  • Je zal dit motief nog maar voor maximaal 48 in plaats van 51 maanden kunnen gebruiken.  Deze knip geldt ook voor lopende tijdskredieten voor zover de werknemer op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet voor de zorg van een kind zal hebben opgenomen. Voor werknemer die op 1 februari al minstens 30 maanden hebben opgenomen, geldt de inkorting enkel voor toekomstige aanvragen.
  • Vanaf 1 juni 2023 moet je als werknemer minstens 3 jaar in dienst zijn bij je werkgever om van dit motief gebruik te kunnen maken, in plaats van de 2 jaar dienst vandaag. (voorheen aangekondigd vanaf 2024, deze datum werd vervroegd)

Deze tweede en derde maatregel gelden zowel voor het voltijdse tijdskrediet als voor de deeltijdse opnamevormen.

Besparingen in de uitkeringen

Volgende verhoogde uitkeringen vallen weg:

  • De verhoogde uitkeringen voor  50-plussers in de thematische verloven.
  • De hogere uitkeringen voor 50-plussers en werknemers met 5 jaar anciënniteit binnen het tijdskrediet.

Voor nieuwe aanvragen gelden voortaan de gewone, lagere uitkeringen.

Heb je hier nog een vraag over? Mail dan retail@acv-csc.be