Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Aanpak van ongewenst seksueel gedrag in de gezinszorg

Reeds in 2019 ondertekenden de vakbonden en de werkgevers uit de sector van de gezinszorg het “charter rond de aanpak van ongewenst seksueel gedrag tijdens tewerkstelling aan huis in de diensten voor gezinszorg”. Door corona was er de voorbije 2 jaar geen mogelijkheid om dit charter meer aandacht te geven. Daarom ondertekenden de sociale partners op 24 mei nog eens officieel dit charter ter gelegenheid van een ‘startevent’. 

De werkgevers en vakbonden van de Vlaamse diensten voor gezinszorg willen dat hun medewerkers kunnen werken in een veilige omgeving. Een plek waar geen ruimte is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De – vaak vrouwelijke – gezinshulpen zijn extra kwetsbaar: ze zijn alleen aan het werk in de woning van cliënten.

Het charter versterkt de initiatieven die reeds bestaan en het is een engagement van alle diensten voor gezinszorg om verder te werken aan een veilige werkomgeving. En het is tegelijk een leidraad om in iedere dienst voor gezinszorg verder stappen te zetten om het risico te verkleinen én om medewerkers die toch het slachtoffer worden maximaal te ondersteunen. Sinds kort kunnen de diensten hiervoor ook beroep doen op ICOBA, een expertisecentrum rond omgaan met agressie en ongewenst gedrag. 

Het is belangrijk dat seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar is binnen de dienst. Ben je zelf slachtoffer van ongewenst gedrag, neem dan zeker contact op met de ACV-militanten in je dienst, of met de preventieadviseur, de vertrouwenspersonen of je rechtstreeks verantwoordelijke. Het is belangrijk dat je terecht kan bij iemand waar je je veilig bij voelt. 

Het ‘startevent’ van 24 mei zorgde voor een boeiende uitwisseling tussen vakbondsafgevaardigden en vertegenwoordigers van de werkgevers uit verschillende diensten voor gezinszorg. Er bestaan al heel wat goede praktijken maar het werk is niet af. De uitwisseling gaf iedereen goesting om binnen zijn dienst verder te werken rond dit thema. Er zal verder werk gemaakt worden van duidelijke procedures: bij wie kan je terecht? Hoe worden meldingen verder opgevolgd? Welke maatregelen treft men ten aanzien van de plegers van ongewenst gedrag? Duidelijke informatie, communicatie en vorming zijn essentieel zodat elke medewerker weet hoe hij/zij gepast kan reageren op ongewenst gedrag.

Met dit charter is de gezinszorg één van de voorlopers om deze problematiek aan te pakken. Opnieuw is aangetoond dat sociaal overleg tot oplossingen leidt. Het gaat om de waardigheid van en respect voor de werkne(e)m(st)ers, het waarborgen van een veilige werkomgeving en het maken van duidelijke afspraken.

Wil je weten hoe dit binnen jouw dienst wordt aangepakt? Wil je bepaalde zaken melden of heb je zelf suggesties? Neem dan zeker contact met je ACV-afgevaardigden.