Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Terugbetaling kosten kinderopvang voor Garages, Koetswerk en Metaalhandel

ACV-CSC METEA

Terugbetaling kosten kinderopvang

Het Sociaal Fonds betaalt de kosten voor kinderopvang die un 2022 en 2023 plaatsvond terug, op voorwaarde dat de arbeid(st)er op het moment van de aanvraag van de terugbetaling ressorteert onder de bevoegheid van het paritair (sub)comité voor Garages/Koetswerk/Metaalhandel.

Tussenkomst voor wie?

Voor kinderen tot leeftijd van 3 jaar in een gezins-of groepsopvang die wordt erkend door Kind & Gezin of l'Offfice de la Naissance et de l'Enfance.

Hoe hoog is de tussenkomst?

€ 4 ("bruto") per dag/per kind, met een maximum van € 400 ("bruto") perjaar/per kind ( bedrag vanaf 1 januari 2022).

De tussenkomst van het sociaal fonds in de kosten voor kinderopvang (gemaakt in 2022 en 2023) is vrijgesteld van RSZ. Fiscaal worden de kosten voor de opvang van kinderen als eigen kosten van de arbeider beschouwd. De tussenkomst van het sociaal fonds is dus een belastbare bezoldiging. De premie kinderopvang is met andere woorden niet vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en moet aangegeven worden in de belastingaangifte. Het sociaal fonds stuurt een fiscale fiche met het aan te geven bedrag in het jaar volgend op het jaar van de betaling. Zo dient bijvoorbeeld de premie die betaald wordt in 2023 (voor de opvangdagen van 2022) aangegeven te worden in 2024 aan de hand van de fiscale fiche 281.10 verzonden door het sociaal fonds 2023.

Hoe aanvragen?

De arbeid(st)er moet een formulier F14 invullen en bezorgen aan het Sociaal Fonds. DE terugbetaling moett worden aangevraagd  voor 31 décember 2027.

Fiscaal attest verplicht!

De terugbetaling gebeurt op basis van het fiscaal attest met de uitgaven voor de kinderopvang waarop de dagen opvang worden vermeld voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het attest werd uitgereikt.

(In maart 2023 wordt een fiscaal attest uitgereikt, met daarop het aantal dagen opvang voor 2022; in maart 2024 wordt een fiscak attest uitgereikt, met daarop het aantal dagen opvang voor 2023).

Indien de naam van de aanvrager niet wordt vermeld op het fiscaal attest, kan men ook een uittreksel van de geboorteakte van het kind toevoegen, of elk ander document dat de afstammingsband bewijst.

Indien er geen afstemmingsban kan aangetoond worden, dan kan men ook een attest van gezinssamenstelling toevoegen. Voor buitenlandse werknemers/grensarbeiders wordt een attest dat dezelfde gegevens bevat dan de fiscale fiche/het attest inzake uitgaven voor kinderopvang, ook aanvaard.

Waar vindt men aanvraagformulier F14?

Klik hier voor de affiche in pdf-formaat.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.