Werkonderbreking VDAB geslaagd

Vandaag legde het personeel van de VDAB voor een tijdje het werk neer. Het personeel is bezorgd over de hervormingen die gepland staan.

Deze voormiddag hebben de vakbondsafgevaardigden van de drie vakbonden de vele bezorgdheden en bezwaren van de medewerkers van de VDAB over de hervormingen persoonlijk overgemaakt aan de afgevaardigd bestuurder Wim Adriaens en de algemeen directeur Katrien Vereecken op de hoofdzetel in Brussel. 

De ongerustheid en het ongenoegen bij het VDAB-personeel wordt steeds groter. Er moest dus een duidelijk signaal gegeven worden aan de directie.

De omvorming van de VDAB naar een moderne en performante regisseur van de Vlaams arbeidsmarkt moet de huidige en toekomstige medewerkers in staat stellen om de kwalitatieve dienstverlening te blijven garanderen. Daarvoor is een zorgvuldige begeleiding en ondersteuning noodzakelijk door alle verantwoordelijken voor alle personeelsleden. 

De drie vakorganisaties blijven bereid tot een constructieve samenwerking, maar dan moet er wel rekening gehouden worden met wat er leeft op de werkvloer. 

Lees hier waarom het VDAB-personeel vandaag het werk neerlegde.

Personalization