Lokale prikacties op 21 september tegen verdere privatisering openbare zorg

ACV Openbare Diensten voert op 21 september samen met de andere vakbonden actie tegen het privatiseringsdecreet dat binnenkort goedgekeurd zal worden in het Vlaams parlement. Het decreet maakt de weg vrij voor privatisering en commercialisering van de openbare zorg. Dat laten we niet zomaar gebeuren!

Wij blijven de problematiek van het privatiseringsdecreet in de kijker zetten. Daarom organiseren we op 21 september lokale prikacties in zoveel mogelijk openbare zorginstellingen. Op die dag vragen we het personeel van die instellingen naar buiten te komen en hun ongenoegen op een of andere manier te uiten. 

Waar gaat het over?

In het Vlaams parlement is een voorstel van decreet in behandeling dat toelaat dat openbare zorgbedrijven verenigingen en vennootschappen oprichten. Commerciële partners kunnen voortaan ook toetreden tot een welzijnsvereniging, wat leidt tot meer privatisering en zelfs commercialisering van de openbare zorg.

Wij hebben er de voorbije maanden alles aan gedaan om het decreet tegen te houden en de meerderheid in het Vlaams parlement ervan te overtuigen het decreet in te trekken of minstens fundamenteel te wijzigen. Helaas blijven de parlementsleden potdoof voor alle argumenten en houden ze geen enkele rekening met de verzuchtingen van het hele middenveld. 

Wat zijn de gevolgen voor het personeel?

  • Het statutair personeel wordt gedetacheerd naar private dochterentiteiten. Contractuele personeelsleden worden overgedragen naar de private sector en maken dus niet langer deel uit van de openbare sector. Ze zullen daardoor vaak aan minder gunstige loon- en arbeidsvoorwaarden moeten werken.
  • De private investeerders zullen besparen op personeel om hun winsten te maximaliseren. Commerciële spelers zetten minder personeelsleden in dan de welzijnsverenigingen.
  • Privatisering leidt tot een hogere werkdruk. Taken moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd, wat leidt tot gevoelens van tekortkoming bij het personeel.

Wat zijn de gevolgen voor iemand die zorg nodig heeft?

  • Door de beknibbelingen op het personeel is er minder tijd voor een babbel, een lach of een traan. Goede loon- en arbeidsomstandigheden gaan samen met een kwaliteitsvolle zorg.
  • De zorgvereniging zal de prijzen voor de burger moeten verhogen en besparen op zowat alles (maaltijden, omkadering … ) om de winsten van de commerciële investeerder te garanderen.
  • Wie zorg nodig heeft, zal meer moeten betalen voor een minder kwaliteitsvolle dienstverlening. Aandeelhouders verrijken zichzelf en de samenleving verarmt.

We kunnen het decreet onmogelijk zomaar laten passeren. Met deze acties geeft het personeel van de openbare zorg- en welzijnssector een krachtig signaal. De toekomst van de openbare zorgsector staat op het spel!

Volg de actiedag op 21 september via onze sociale media (Facebook, Instagram, Twitter) en via de hashtag #beschermdepubliekezorg.

Personalization