Eindelijk meer kinderverzorging!

Al jarenlang wijzen we op de nood aan meer kinderverzorging. De Vlaamse regering heeft nu eindelijk beslist om daar budget voor te voorzien. De aanhouder wint. 

550 bijkomende kinderverzorgers betekent een echte versterking van het kleuteronderwijs. De basis van alle leren wordt daar gelegd. Die eerste jaren op school zijn echt bepalend. Kinderverzorgers doen veel meer dan “zorgen” alleen. Ze werken vanuit hun eigen expertise complementair met de kleuteronderwijzer in de klas en maken het mogelijk dat zorgen en leren hand in hand gebeurt. 

Dankzij COV zullen ook scholen die er nog geen recht op hadden, minstens 4 uren kinderverzorging krijgen. In totaal wordt er bijkomend 23 miljoen voorzien. Het COV pleitte er ook voor om bij de verdeling van de middelen rekening te houden met de sociaal-economische achtergrond van de leerlingen. 

Marianne Coopman plaatst wel een belangrijke kanttekening: “Uiteraard zijn we zeer tevreden dat we die verhoging van de middelen hebben kunnen realiseren. Voor ons is dit een eerste voelbare stap vooruit. We zullen blijven ijveren voor meer kinderverzorging en een betere, volwaardige omkadering van het kleuteronderwijs. Bij de jongste kleuters heeft een klas eigenlijk een voltijdse kinderverzorger nodig. Alleen zo kunnen we alle kinderen een stevige basis geven.”

Personalization