Onderwijsvakbonden reageren op coronaoverleg

ACOD-onderwijs, COC, COV en VSOA-onderwijs hebben op het coronaoverleg het advies en de inbreng van de experten over de pandemische situatie bijzonder geapprecieerd. Wij onthouden een duidelijk appel om waakzaam te blijven. September is een scharnierperiode. Er is de transitie na de zomer met veel terugkerende reizigers, er is de zeer besmettelijke deltavariant, en het vaccineren is nog niet rond en niet mogelijk bij kinderen jonger dan 12 jaar.

De versoepeling van de mondmaskerplicht is voor het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs geen zwart-witverhaal. Veiligheid en continuïteit van lesgeven moeten prioriteit krijgen. Op basis van de risicoanalyses die in elke school moeten gemaakt worden door de preventieadviseurs kan bepaald worden of die versoepeling kan doorgevoerd worden.

Experten blijven ook de nadruk leggen op mondmaskers in onveilige situaties en bij verplaatsingen binnen net als op het voortdurend monitoren van de kwaliteit van de binnenlucht. Ventilatie is zeer belangrijk. CO2-meters zijn broodnodig om de situatie goed op te volgen.

Koen Van Kerkhoven - Secretaris-generaal COC
Nancy Libert - Algemeen secretaris ACOD-onderwijs
Marianne Coopman - Algemeen secretaris COV
Koen De Backer - Ondervoorzitter VSOA-onderwijs


Personalization