Meer dan 300 werknemers op straat bij Commscope

 

Het bedrijf Commscope, dat sinds 1969 gevestigd is op de Dieststesteenweg in Kessel-Lo, produceert telecomapparatuur. Het was eerder gekend onder de naam Raychem, Tyco en TE Connectivity. In 2015 kwam het in handen van het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf Commscope. In december 2018 vierde het bedrijf zijn 50-jarig bestaan met een groot feest in de Brabanthal. Maar nu is er allesbehalve feestelijk nieuws. 

Op de bijzondere ondernemingsraad van 27 mei 2021 kondigde de directie de intentie tot herstructurering aan. De directie wil 241 arbeiders en 64 bedienden ontslaan. Leen Vanderhulst, secretaris bij ACV Metea in de regio Leuven, vertelt: ‘Dat komt neer op een zo goed als volledige sluiting. Alle arbeiders worden ontslagen. Iedereen, alle vakbondsafgevaardigden, in de vergadering is geschokt door het nieuws. De redenen die de directie aanhaalt, zijn enkel van economische en strategische aard. Daarbij wordt “verondersteld” dat het bedrijf op termijn niet meer voldoende winstgevend zou zijn en dat er in 2023 zelfs verlies zou gemaakt worden.’

 

17,21% winstmarge

ACV Metea maakt echter een heel andere analyse. Nazicht van de laatste jaarrekeningen leert ons immers:

  • Steeds meer winst in 2018 en 2019.
  • Er is een positieve cash flow.
  • Maar van deze winsten vloeit veel weg: in 2017, 2018 en 2019 samen zijn er voor maar liefst 72,67 miljoen dividenden uitgekeerd.
  • Personeelskosten zijn goed voor 'slechts' 36% van alle bedrijfskosten, 'slechts' 51% van de toegevoegde waarde.
  • De gemiddelde personeelskost is overigens gedaald t.o.v. 2017.
  • De liquiditeit en de solvabiliteit zijn nipt te laag, maar dit is een rechtstreeks gevolg van de dividendenpolitiek van de onderneming.
  • De winstmarge bedraagt maar liefst 17,21%. Dat betekent dat per 100 euro bedrijfsopbrengsten er 17,21 euro winst wordt gemaakt. Dat is een cijfer waar tal van soortgelijke ondernemingen allen maar van kunnen dromen.
  • Tijdens de corona-pandemie werd er doorgewerkt. De afgelopen weken werden er zelfs opnieuw overuren gedraaid om de productie te kunnen volgen.

 

Minachting

Leen Vanderhulst: ‘Het gaat met andere woorden puur om een operatie van winstmaximalisatie. Gedirigeerd vanuit de Amerikaanse moederholding. Dit gaat om aandeelhouders die vinden dat ze nog niet genoeg krijgen en die daarom de toekomst van meer dan driehonderd mensen en hun gezinnen op het spel zetten. Wat vandaag is aangekondigd, is dan ook een regelrechte schande. Commscope is een bedrijf met een complete minachting voor zijn werknemers. Onze aandacht en steun gaan dan ook uit naar de werknemers en hun families die getroffen worden door deze aankondiging en voor wie nu onzekere tijden aanbreken. Dit is een zwarte dag voor Kessel-Lo en omgeving.’

Vanderhulst vervolgt: ‘Het sociaal overleg zal plaatsvinden volgens de regels van de Wet Renault, waarbij in een eerste fase meer informatie en duiding moet geven worden bij deze aankondiging en waarbij ook gezocht dient te worden naar alternatieven. Pas in een latere fase zal er onderhandeld worden over een sociaal plan indien dat nodig zou blijken. Uiteraard gaat het ACV voor een maximaal behoud van de tewerkstelling.’

William Van Erdeghem, voorzitter van ACV-CSC METEA, vult aan: ‘Voor de oudste CommScope-medewerkers die nu met een mogelijk ontslag geconfronteerd worden, is een kans op een nieuwe baan zo goed als onbestaande.  SWT (het vroegere brugpensioen) zou voor hen dan ook een waardige oplossing zijn. Dankzij SWT vallen oudere werknemers die ontslagen worden niet terug op een platte werkloosheidsuitkering die na verloop van tijd daalt tot onder de armoedenorm. Ze hebben naast die werkloosheidsuitkering ook recht op een toeslag van de werkgever die hen brutaal aan de deur zet.’ 

 

 Leen Vanderhulst: ‘Dit gaat om aandeelhouders die vinden dat ze nog niet genoeg krijgen en die daarom de toekomst van meer dan driehonderd mensen en hun gezinnen op het spel zetten.’


Leen Vanderhulst: ‘Dit gaat om aandeelhouders die vinden dat ze nog niet genoeg krijgen en die daarom de toekomst van meer dan driehonderd mensen en hun gezinnen op het spel zetten.’

 

 

Verlaag de SWT-leeftijdsgrens

Er is echter een groot probleem: de afwijkende SWT-regeling voor ondernemingen in herstructurering loopt af op 30 juni. Dit stelt de lopende nationale sociale onderhandelingen dan ook meteen op scherp. Binnen een interprofessioneel akkoord (IPA) worden normaliter ook afspraken gemaakt over SWT. Dankzij deze afspraken kon afgeweken worden van de algemene regels op landingsbanen en SWT. Dat is nodig in het geval van een herstructurering, zoals de situatie bij CommScope. 

Deze afspraken moeten tweejaarlijks hernieuwd worden, maar de akkoorden daarover zijn er voorlopig (nog) niet. De dwangbuis van de Loonnormwet heeft een interprofessioneel akkoord voor 2021-2022 onmogelijk gemaakt en het overleg over het deeldossier van de eindeloopbaanregelingen bracht voorlopig ook nog geen oplossing.

 

Sociaal bloedbad vermijden

Voor SWT in bedrijven in herstructureringen en bedrijven in moeilijkheden is er, gelet op de economische impact van de corona, nood aan SWT onder de 60 jaar. Een verlaging van de leeftijdgrens bij SWT is absoluut noodzakelijk om in de toekomst sociale drama’s af te wenden.

William Van Erdeghem besluit: ‘We moeten vermijden dat dit uitmondt in een sociaal bloedbad. Daarom is het nu belangrijk dat de Groep van 10 goede akkoorden sluit over SWT en landingsbanen. Meer specifiek vragen we een verlaging van de leeftijd SWT, SWT voor bedrijven in herstructurering en moeilijkheden en een verlenging van SWT lange loopbanen.’

Personalization